Bir şirkete, notere ya da tercüme bürosuna bağlı olarak kendi ikametgahında çalışan serbest tercüman/çevirmen sınıfına mensup kişilerdir. Burada anahtar terim “birim zaman”dır. Tercüme edilecek döküman internetten e-posta veya msn yolu ile alınır, bilgisayar ortamında tercüme edilir ve yine aynı yolla geri gönderilir. Evraklar kargo yolu ile de teslim alınabilir. Çeviri yoğunluğu açısından bir çeviri bürosu değil de özel şirket tercih edilmesi in-house olmak isteyenler için daha rahat ve yüksek getirili bir imkan sağlar.

Tags: