Sektör Analizi

Mütercim Tercümanlar Derneği, tercüme işinin paydaşları üzerinde kapsamlı bir çalışma başlatmıştır. Bu çalışmadan elde edilen verilere göre 2011 yılında Türkiye genelinde toplam 1341 girişim “tercüme ve sözlü tercüme faaliyetleriyle” ilgilenmektedir. Bu sayının büyük bölümünü, Ankara ve İstanbul’da* faaliyetlerine devam eden girişimler oluşturmaktadır.

*Bu çalışma, 2011 TÜİK verilerine dayanarak hazırlanmıştır.

Tags: