Sayın Meslektaşım,
Bildiğiniz gibi çok kültürlülüğün simgesi olan ve hali hazırda 100’den fazla farklı milletten 70 milyondan fazla insan barındıran ülkemizde çeviri alanında görev yapan değerli akademisyenler başta olmak üzere, çeviri dernekleri, çeviri sektörünün kalitesinin artmasını düşünen çeviri işletmeleri, çevirmenler, mütercim tercümanların 1999 yılında başlayan teşebbüsleri nihayet dün Mesleki Yeterlilik Kurulu’nun resmi gazete haberi ile sonuç vermiş oldu. MYK, 30.01.2013 tarihi itibariyle “ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ”i yayınladı. Bu noktada henüz taslak aşamasında olmasına rağmen birçok alanda sektörümüze ve çalışma koşullarına düzenleme getirdiği kesin, fakat bu tasarıya destek olmak ve sektörümüzdeki sorunları çözebilmek adına Dijital Tercüme Ltd. Şti. olarak aşağıdaki soruları cevaplamanızı rica ediyorum. İzin verirseniz isminizi de kullanarak çeviri sektöründeki tüm sorunların tarafsız olarak tartışıldığı ve günlük 1000 tekil hit sahibi www.ceviriblog.com sitesinde de röportajınızı yayınlamak isteriz, böylece daha çok çevirmene ulaşabilir ve sesimizi duyurabiliriz. İzin vermezseniz de isimsiz olarak arşive kaydedeceğiz, kesinlikle izinsiz anketler yayınlanmayacaktır.
Tecrübenizden ve değerli görüşlerinizden yararlanmamıza izin verdiğiniz için teşekkür ediyorum şimdiden.
Saygılar ve selamlar,
Almanca ve İngilizce dillerinde yeminli çevirmen
Senem Kobya
Soru 1- Çeviri sektöründe ulusal meslek standardının yayınlanmasının sektöre katkısının olacağını düşünüyor musunuz? Özellikle hangi alanlarda bir etkisi olabilir sizce ( fiyat iyileştirmesi, kalitenin artması, çeviri çalışma saatlerinin düzenlenmesi vs)?
Cevabınız:
Soru 2-Çeviri sektöründe ülkemizde 450’den fazla çeviri işletmesi, 10’dan fazla faal dernek ve 100’den fazla dilde 15.000’den fazla çevirmen ve her yıl mezun olan 500 genç çevirmen adayı mevcut. Sizce çevirmenlere gerekli değer verilmekte mi?
Cevabınız:
Soru 3- MYK’nın standardında 2.5 maddesinde
“Yazılı çeviride çalışma ortamının, havalandırma-ısıtma-soğutma sistemlerini içeren, yeterli aydınlatma sistemine sahip, ergonomik ofis araç ve gereçleri ile donatılmış, gerekli iletişim imkânlarını sunan alt yapıya sahip (internet bağlantısı, telefon, faks vb.) özellikte olması gerekir. Ardıl çeviri yapan çevirmen, çalışma ortamında konuşmacıyı rahat duyabileceği bir konumda bulunmalı; simültane çeviride ise çalışma ortamı, ilgili TSE standartlarına uygun olmalıdır.
Yazmaktadır. Sizce 450 çeviri işletmesinin ne kadarı bu maddeye uymaktadır. Bunu denetleyen bir kurul veya otokontrol mekanizması mevcut mu?
Cevabınız:
Soru 4- Çevirmenlerin kazançları konusunda ne düşünüyorsunuz? “Sayfası 5 TL’den günde 100 sayfa çevirsen ( !) ayda 15.000 TL kazanırsın hem de oturduğun yerden” mantığı ile yaklaşılan çevirmenler sizce bu kadar kazanıyorlar mı?
Cevabınız:
Soru 4: Çeviri sektöründeki fatura konusunda ne düşünüyorsunuz? Çevirmenlerin kazançları emek sayılacağı için vergiden muaf tutulmalı mı? Yoksa belli bir limitin üstüne çıktıklarında mı vergilendirilmeli?
Cevabınız:
Soru 5: Çeviri sektöründe ücretler düşük olduğu için faturasız çalışmayı tercih eden serbest çevirmenlerin bu durumlarından faydalanıp ücretlerini ödemeyen çeviri işletmelerine ne gibi bir yaptırım uygulanmalı?
Cevabınız:
Soru 6: Standartta yer alan çalışma süreleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bir çevirmen kaliteyi en yüksek düzeyde tutarak günde kaç saat çeviri yapabilir? Bu çeviri saatleri süresince kaç sayfa çeviri meydana çıkar?
Çevirmen (Seviye 6), sahada yapılan sözlü çeviri faaliyetlerinde, iş sağlığı ve güvenliğini tehlikeye atacak eylem ve ortamlardan uzak durur ve yetkililerden gerekli koruyucu önlemleri almasını talep eder.
Çeviri çalışmalarında, genel olarak analitik inceleme, konsantrasyon, araştırma ve bilgi edinme ve iletişim yoğunluklu faaliyetler söz konusudur. Bu tarz çalışmaya bağlı olarak yoğun bilgi iletişim teknolojisi araçları kullanılmaktadır. Çeviri süreçlerinin yönetimi iş yoğunluğuna ve süreçte ortaya çıkan güçlüklerin çözümlerine göre esnek çalışma saatlerini gerekli kılar. Sözlü çeviride, ISO/TSE standartları ve Avrupa Birliği normlarında belirtilen azami çalışma süreleri ve koşullarına riayet edilmelidir.
Cevabınız:
Soru 7: Mesleki standartta yer alan aşağıdaki madde zorunlu hale getirilmeli midir?
B.4 Çeviri sözleşmesi yapmak
Cevabınız:
Soru 8: Genç çevirmenlere çeviri işletmelerinin ya da sektörün yardımcı olduğunu düşünüyor musunuz? Bu konuda örnekler verebilir misiniz?
Cevabınız:
Soru 9: Bir çevirmen sizce kendini nasıl geliştirebilir veya kişi kendini çevirmenliğe nasıl hazırlar? Nerelerde eğitim alabilir?
Cevabınız:
Soru 10: Çeviride kaliteyi arttırmak için çeviri işletmeleri neler yapabilir? ( Lütfen onayladığınız şıkları belirtiniz veya yeni şık ekleyiniz)
– Fiyat indirmemek ve çevirmenlere de fiyat indirim talebinde bulunmamak
– Ortak fiyat belirlenmesi
– Çeviride sözleşme yapılması
– Çevirinin editör ve yazım denetmeni desteği ile kontrolü
Cevabınız:
Soru 11- Çeviride uzmanlık alanı konusunda ne düşünüyorsunuz? Çevirmen belli bir alanda uzmanlaşmalı mı yoksa her çeviriyi yapabilmeli mi?
Cevabınız:
Soru 12- Çeviride “alaylı” –“ mektepli” tartışması hakkında fikriniz nedir?
Cevabınız:
Soru 13: Önerileriniz/ ek görüşleriniz
………………………………………………………………

Tags: