Günün Rusça Sözcüğü – Русское Слово Дня 


БОГАТЫРЬ 

1. Смелый мужчина 

2. Военачальник

Слово было заимствовано из Тюркских языков. Источником этого слова является чагатайское слово “батур”. В нескольких языках есть его аналоги.  Героями русских былинов являются богатыри. Они либо воюют с Змеем Горынычем либо стараются найти верную дорогу. 


BAHADIR

1. Cesur adam

2. Savaşçı, büyük güce sahip insan

3. Savaşlarda gücü ve yılmazlığıyla üstünlük kazanan veya yiğitlik gösteren kimse, batur.

Bu kelime Türkî dillerden Rusçaya geçmiştir. Kökeni ise Çağatayca bir kelime olan “batur” sözcüğüne dayanmaktadır. Birçok dilde karşılığı bulunmaktadır. Rus masal kahramanlarını “Bahadırlar” oluşturur. Destanlarda kimi zaman üç – yedi başlı bir ejderhayla (Zmey Goryniç) dövüşürler, kimi zaman da en doğru yolu bulmaya çalışırlar. 

Diğer dillerdeki karşılıkları: Ukr. Богатир, Leh. Bohater – Bohaterz, Mac. Bátor(Cesur), Tür. Bahadır


Kaynakça:

1. Макс Фасмер – Этимологический словарь русского языка http://starling.rinet.ru/cgi-bin/response.cgi?

2. Словарь Русского Языка С. И. Ожегова

3. TDK Güncel Türkçe Sözlük

Tags: