Sunday, August 18, 2019
ÇEVİRİ VE ÇEVİRMENLERİN DÜNYASINDAN KISA KISA


Günün Rusça Sözcüğü: Карга (Karga)

Günün Rusça Sözcüğü – Русское Слово Дня КАРГА 1. Ворона  2. Старуха, ведьма Заимствованное слово из тюркских языков. Слово и в турецком…

Yazar: Burak Cemil YILMAZ , Kategori: Biz Çeviriyoruz Çeviri Çeviri Tarihi Dil Araştırma Yazıları Dil Bilgisi Dünya Dönüyor! Yabancı Dil Eğitimi , Tarih: 11 Eylül 2016 Etiketler: , , , , , , , , ,

Günün Rusça Sözcüğü – Русское Слово Дня


КАРГА

1. Ворона 

2. Старуха, ведьма

Заимствованное слово из тюркских языков. Слово и в турецком языке и в русском языке означает “ворона”. Но в течении истории, его пользовали по-другому. В современном русском языке слово “карга” совсем стало другим. Оно используется для старых женщин, которых не любит общество. Это женщина, которая очень старая и даже в каких-нибудь случаях, злая.


KARGA

1. Karga, kuzgun

2. Kocakarı, cadaloz, acuze

Bu kelime Türkî dillerden Rusçaya geçmiştir. Hem Türkçe hem de Rusçada kelimenin birincil anlamı “karga”dır. Fakat Türkçede olduğu gibi Rusçada da kelime farklı anlamlar almış, karganın nahoş görüntüsü ve arzu edilmeyen sesi yaşlı ve aksi kadınlar için kullanılagelmiştir. Yaşlı karga olarak kullanılan söz öbeği, karga gibi ötüp duran yaşlı kadınlara söylenir. Arkadaşlar arasında söylenmesi hakaret sayılmayabilir fakat bilinmeyen bir insana söylenmesi tamamıyla bir hakarettir.


NB: Следите за ударением! Кáрга означает “болото и топкое место в лесу”!!!

NB: Vurguyu unutmayın! Vurgu eğer baştaysa “Кáрга” bataklık veya ormandaki bataklık yer manasına gelir!!!

Kaynakça: 

1. Макс Фасмер – Этимологический словарь русского языка http://starling.rinet.ru/cgi-bin/response.cgi?

Pin It on Pinterest

Share This