MYK Çeviride Meslek Standardı açıklandı.

MYK-Meslek Yeterlilik Kurumu Çeviride Meslek Standardı açıklandı. 29 Ocak 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28543 (Mükerrer) TEBLİĞ Mesleki Yeterlilik Kurumundan: ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR…