GOOGLE TRANSLATE LAUNCHES 9 MORE LANGUAGES
Google Translate marks the calender as it will henceforth translate 80 languages giving users a wide platform to connect and engage among people who do not share a language.

The 9 new languages launched today have over 200 million native speakers all together from span Africa, Asia and Oceania. Africa has five languages to add to the already existing ones; Somali, Zulu, Nigeria’s; Hausa(35 million native speakers), Igbo (25million), and Yoruba (28 million).

According to Google, the more frequent a language appears on the web, the higher the chances for it to be launched. “A new language sometimes needs a little love from native speakers to get off the ground. You can help launch your language by volunteering to help us gather and translate texts in your language.” Read a blog post.

Google has also put out a form for those interested in getting their language appear on the translate engine.

Ama korkacak bir şey yok henüz Türkçe için, neden mi? Yukarıdaki metnin Google Translate çevirisi şu şekilde:

O bundan bir dili paylaşmayan insanlar arasında bağlamak ve meşgul kullanıcılara geniş bir platform vererek 80 dilde tercüme gibi Google işaretlediğinitakvimi Çevir.

Bugün başlatılan9 yeni diller açıklıklı Afrika, Asya ve Okyanusya hep birlikte 200 milyondan fazla anadili var . Somali , Zulu , Nijerya’nın , , Hausa (35 milyon kişinin anadili ) , İbo ( 25million ) , ve Yoruba ( 28 milyon ) Afrikazaten varolanların eklemek için beş dil vardır .

Google’a göre ,daha sık bir dil, açılacak içinşansıyüksek ,web üzerinde görünür . ” Yeni bir dil , bazenyerden almak için anadili biraz sevgiye ihtiyacı var . Bizi kendi dilinizde metinleri toplamak ve tercüme yardımcı olmak için gönüllü dilinizi başlatmak yardımcı olabilir . ” Bir blog yazısı okuyun.

Kendi dilini almak ilgilenenlerçevirmek motor görünür için Google ayrıca bir form ortaya koymuştur .

Tags: