Merhaba Sevgili ÇeviriBlog okurları!

Bu yazımda sizlere dil öğretim yöntemlerinden biri olan Doğrudan Yöntem’den bahsedeceğim.

İngilizcesi The Direct Method olan Doğrudan Yöntem, The Natural Method yani Doğal Yöntem olarak da bilinir. Tracy Terell ve Stephen Krashen’ın bulduğu bu yöntem, dil bilgisini özelden genele bir yaklaşım olan tümevarımsal şekilde öğretir. Bu yaklaşıma İngilizcede inductive denir. 

Sınıflarda sadece öğretilmesi hedeflenen dil konuşulur, ana dil kullanımı kesinlikle yasaktır. Örneğin hedef dilin İngilizce, ana dilin Türkçe olduğu bir sınıfta Türkçe konuşulmasına izin verilmez. Sınıftaki etkinlikler tamamen hedef dilde gerçekleştirilir. Öğretmenler sınıfta hedef dilde konuşur, bu sayede öğrenciler hedef dilin dil bilgisi kurallarını kendiliğinden yani doğal bir şekilde öğrenir. 

Doğrudan Yöntem öncelikli olarak konuşma becerisine odaklanır, okuma ve yazma becerileri sonradan gelir. Doğru telaffuzun önemini vurgular. Telaffuz dilbilgisinden önce gelir. Sadece günlük kelimeler ve cümle yapıları kullanılır, seçimler yaygın kullanımlar göz önünde bulundurularak yapılır. Kullanılan etkinlikler arasında soru cevaplama alıştırmaları, konuşma pratikleri, boşluk doldurma çalışmaları ve okuma vardır.

Söz konusu yöntemde sadece hedef dilin kullanılması ve öğrenmenin bağlamsallaştırılması, dil öğretimi ve hedef kitlenin dili öğrenmesi açısından büyük bir avantajdır. Aynı zamanda konuşma becerisinin vurgulanması ve günlük kelime ve cümlelerin kullanılması, hedef kitlenin öğretilen dilde iletişim kurmasını kolaylaştırır. Özellikle hedef dili farklı kişilerle konuşmak öğrenmek isteyen kişiler için önem taşır. 

Doğrudan Yöntem’in olumlu yanları olduğu gibi olumsuz yanları, eleştirilen tarafları da vardır. Bunlardan biri, eğitim sisteminin ihtiyaçlarını karşılayamamasıdır. Devlet okullarının bu yöntemi eğitim sistemlerine eklemesi zor bulunmuştur. 


Kaynakça:

  • youtube.com
  • Direct Language Lab. (2014, April 30). Direct method advantages [Video]. YouTube.
Tags: