“Yazar, çevirmen ve şair Kamal Abu-Deeb, 1981’de, Edward Said’in “Şarkiyatçılık” eserinin Arapçaya yaptığı ilk çevirisi için bir terimler dizini hazırlar. 14 sayfalık dizinde, çevirmen tarafından Said’in orijinal metninden seçilen bir grup İngilizce terim bulunur. Abu-Deeb, dizine iliştirdiği belirli kurallar ışığında, bu temel terimlerin Arapça karşılıklarını oluşturmaya çalışır. “Şam’da Kayısı” fanzininin Fehras Publishing Practices tarafından hazırlanan sayısı, terminolojiyi ve söz konusu kelimelerin bugünkü anlamlarını incelemek üzere dizinden sayfaları içerir. Bu sayının da yer aldığı “Şam’da Kayısı” sergisi, 21 Şubat’a kadar SALT Galata’da görülebilir.”

Tags: