Kamondo Merdivenleri

Karaköy semtindeki Banker Sokak ile Bankalar Caddesi’ni birbirine bağlayan bu merdivenler, 1870-1880 yılları arasında, Kamondo Ailesi’nden Abraham Salomon Kamondo tarafından yaptırılmıştır. Abraham Kamondo, bu merdivenleri, Avusturya Lisesi’nde okuyan torunlarının yokuşu kolay çıkmaları için inşa ettirmiştir. Ayrıca o bölgede yaşayan Levantenlerin, Galata’daki iş yerlerinden Pera’daki evlerine gitmelerinin kolaylaştırılması amaçlanmıştır. Sultan Abdülaziz, dönemin ticaret ve bankacılık merkezi olan Galata ile sosyal hayatın merkezi olan Pera’yı birbirine bağlamak ve geçişi kolaylaştırmak için dünyanın en eski metrosu olan Tünel’i 1975 yılında açmıştır. Ancak tünel, merdivenlerin gösterdiği işlevden uzak kalmıştır. Merdivenler ‘Art Nouveau’ üslubundadır.

Merdivenlerin Onarım Tabelası.

Art Nouveau, Sanayi Devrimi’ne tepki olarak Avrupa’da doğmuş bir sanat akımıdır. Sanatta sıra dışı uygulamalar, abartılı süslemeler, cephe tasarımı ve iç dekorasyonda çok karşılaşılır. Etkisi 1920’lere kadar sürer. 1890-1910 yılları en yoğun kullanıldığı yıllardır. Taşıyıcı özelliği olmayan yivli sütunceler, çiçekli çelenkler, asimetrik ve kavisli şekiller, ortası konsollu yuvarlak kemer, stilize edilmiş dal üzerinde yaprak motifleri bu akımın en belirgin biçimleridir.

Kamondo ailesi, Osmanlı Tarihi’nde önemli bir yere sahip banker bir ailedir. 1492 yılında İspanya’daki Engizisyon mahkemelerinden kaçarak önce Venedik’e, daha sonra İstanbul’a yerleşmişlerdir. 1775 yılı kayıtlarında Avusturya kökenli Haim Kamondo isimli bir tüccardan bahsedilir. Haim Kamondo’nun oğulları İshak ve Abraham birlikte ‘’İshak ve Şürekası’’ unvanlı bankayı kurarlar. Banka kısa sürede gelişerek dönemin en önemli finans kurumlarından biri olur. Kardeşinin ölümünden sonra Abraham Salomon işleri tek başına yürütmeye başlar ve işleri giderek büyütür. Hatta Kırım Savaşı’nda (1853-1856) Osmanlı Devleti’ne finansman sağlar ve bunun için ‘’iftihar madalyası’’alır.

Abraham, Osmanlı’da mülk edinme hakkı edinen ilk gayrimüslimdir. Modern bankacılığın kuruluşu, İstanbul’da ilk belediyeciliğin başlaması, modern eğitim kurumlarının ortaya çıkmasında Abraham Salomon ve Kamondo ailesinin katkısı büyüktür.

KAYNAK

KamondoMerdivenleri

KamondoMerdivenleri

KamondoMerdivenleri3

Tünel

Tags: