Okan Üniversitesi Çeviribilim Bölümü

Elif Daldeniz-Baysan
Çeviribilimde Lisansüstü Çalışmalar Kolokyumu V

Okan Üniversitesi Çeviribilim Bölümü olarak, çeviribilim bölümlerinde yüksek lisans ve doktora çalışmalarına devam eden öğrencilerin değerli katılımıyla gerçekleştirdiğimiz kolokyumun beşincisini, 28 Mart 2014 Cuma günü üniversitemiz Akfırat-Tuzla yerleşkesinde gerçekleştireceğiz.

Geçen yıldan itibaren kolokyumumuzu; 15.09.2012 tarihinde kaybettiğimiz, ilk yapıldığı seneden itibaren bu kolokyumun gerçekleşmesi için özveriyle çalışan, genç araştırmacıların, meslektaşlarının çalışmalarına desteğini hiçbir zaman esirgemeyen değerli çeviribilimci sevgili dostumuz Yrd. Doç. Dr. Elif Daldeniz-Baysan’ın anısına “Elif Daldeniz-Baysan Çeviribilimde Lisansüstü Çalışmalar Kolokyumu” adıyla düzenlemekteyiz.

Kolokyumun amacı, genç araştırmacıların tez konularına ve çalışma alanlarına ilişkin sunumlar yaparak çalışmalarını tartışmaya açmak ve görüş alışverişinde bulunmaktır. Verimli bir tartışma ortamının oluşabilmesi için, etkinliğimize katılacak genç araştırmacılardan çalışma konularını, izledikleri yöntem(ler)i ve kuramsal çerçevelerini içeren 15’şer dakikalık birer sunum yapmaları beklenmektedir.

Kolokyum dili Türkçe’dir. Etkinliğe katılmak isteyenler 300 sözcüğü aşmayacak sunum özetlerini en geç 30 Ocak 2014 tarihine kadar ceviribilimokan@okan.edu.tr adresine gönderebilirler. Danışma Kurulumuzca değerlendirilecek başvuru sonuçları 14 Şubat 2014 tarihinde duyurulacaktır.

Düzenleme Kurulu

Kolokyum Yeri : Okan Üniversitesi Akfırat-Tuzla Yerleşkesi
Kolokyum Tarihi : 28 Mart 2014
Son Başvuru Tarihi : 30 Ocak 2014
Başvuruların Değerlendirilmesi ve Duyurusu: 14 Şubat 2014
Yazışma Adresi : ceviribilimokan@okan.edu.tr

Düzenleme Kurulu:
Prof. Dr. Ayşe Dilek Erbora
Yrd. Doç. Dr. Yeşim Tükel Kılıç
Yrd. Doç. Dr. Cemal Demircioğlu
Yrd. Doç. Dr. Hülya Arslan
Öğr. Gör. Seyhan Bozkurt

Danışma Kurulu:
Alev Bulut, Prof. Dr. (İstanbul Üniversitesi)
Ayşe Banu Karadağ, Doç. Dr. (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Ayşe Dilek Erbora, Prof. Dr. (Okan Üniversitesi)
Cemal Demircioğlu, Yrd. Doç. Dr. (Okan Üniversitesi)
Hülya Arslan, Yrd. Doç. Dr. (Okan Üniversitesi)
Müge Işıklar Koçak, Yrd. Doç. Dr. (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Özlem Berk Albachten, Prof. Dr. (Boğaziçi Üniversitesi)
Saliha Paker, Prof. Dr. (Boğaziçi Üniversitesi)
Şehnaz Tahir Gürçağlar, Prof. Dr. (Boğaziçi Üniversitesi)
Turgay Kurultay, Prof. Dr. (İstanbul Üniversitesi)
Yeşim Tükel Kılıç, Yrd. Doç. Dr. (Okan Üniversitesi