Staj programı, öğrencilerin eğitim hayatında pekiştirici bir unsur. Ülkemizde Çeviribilim / Mütercim Tercümanlık bölümlerinin çoğu müfredatına zorunlu staj mevcut, böylece öğrenciler mezun olmadan önce özgüven geliştirme ve pratik kazanma konusunda hazırlık yapabiliyor. Staj programının uygulanması için sadece müfredatta olmasına gerek yok, gönüllü staj da öğrenciler için başka bir seçenek. Ancak öğrenciler arasında haklı bir kaygının oluştuğu zaman zaman gözlemlenebiliyor: çeviri sektörü bu kadar büyük ve gelişmişken, öğrenciler staj başvurusu esnasında neden bu kadar zorlanıyor? Öğrencilerin salt öğrenme ve kendini geliştirme amacıyla belirli bir dönem gittikleri iş yerleri öğrencilere neden daha fazla yardımcı olmuyor?

Açıkçası bu konuda hem işletmeciye, hem de öğrenciye farklı sorumluluklar düştüğünü söyleyebiliriz. Öncelikle öğrenci ne yapmak istediğini ve hangi alana yönelme hedefini taşıdığını bilmeli; buna uygun özellikleri içeren bir işletmede staj yapmalıdır. Önemli olan şeyin herhangi bir süreyi doldurmak değil; gerekli nitelikleri kazanmak olduğunu unutmayan öğrenci, staj dönemini ciddiye almalı ve bu sürece uyum sağlamaya çalışmalıdır.

Çeviri büroları ise her sene gücü oranında 1-10 stajyer almalı, staj için bir program oluşturmalıdır. Stajda çeviri öğrencisinin mezun olduğunda iş alabilmesi için gerekli eğitimler verilmeli; temel ihtiyaçlar ( yol+yemek) ve eğer yapılan çeviri kullanılıyor ise o çevirinin ücreti ödenmelidir.

Elbette staj yapılan yerde öğrencilerin beklentileri her zaman karşılanamıyor. Salt ucuz işçi olarak kullanılmaya çalışılan öğrencilerin bu duruma karşı çıkması ve bu sürecin işletmeci ve öğrencinin karşılıklı faydasını gördüğü verimli bir süreç olması gerektiğini hatırlatması gerekiyor.

Yorum ve katkıları için üyelerimize teşekkür ederiz.