T.C DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜTERCİM GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

1 – Dışişleri Bakanlığı merkez teşkilatında büro hizmetlerinde çalıştırılmak üzere “mütercim” unvanlı

– İngilizceden 5,

– Fransızcadan 3,

– Almancadan 2,

– Arapça ve Rusça dillerinden ise 1’er kişi olmak üzere;

Toplam 12 personel alınacaktır.

2 – Arapça ve Rusça dillerinin herhangi birinden atanması düşünülen adaylar arasından nihai olarak başarılı olacakların sayısının atanacak azami kadro sayısından az olması halinde, buradaki boşluk diğer dillerden sınava girecek adaylar için kullanılacaktır.

3 – Giriş sınavı yazılı ve sözlü aşamalardan oluşmaktadır. Sınavın yazılı aşaması, 28 Ağustos 2015 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

4 – Giriş sınavlarına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş hususlar, Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliğinde yer almaktadır.

II. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları haiz olmak;

2 – Erkek adaylar için, askerlik hizmetini yapmış veya tecilli olmak;

3 – Üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren İngiliz, Amerikan, Fransız, Alman, Arap, Rus Dili/Eğitimi/Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık veya Çeviribilim bölümlerinden veya eğitim fakültelerinin İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça veya Rusça bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak;

4 – Aşağıda sıralanan yabancı dil grupları itibarıyla, 2014 veya 2015 yılları içerisinde Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) ve 2013, 2014 veya 2015 yılları içerisinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (e-YDS (sadece İngilizce için)/YDS) aşağıda kayıtlı taban puanları aşmış olmak;

İngilizce, Fransızca veya Almancadan sınava girecekler için:

KPSS-3 puan türünde en az 70 puan ve sınava başvurulan yabancı dilde 2013, 2014 veya 2015 yılları içerisinde e-YDS (sadece İngilizce için)/YDS’den en az “85” puan almış olmak, ayrıca, başvuruda bulunanlar arasında KPSS puanına göre tek bir liste halinde yapılacak sıralamada en yüksek puanlı ilk 50 kişi arasına girmek.

Arapça veya Rusçadan sınava girecekler için:

KPSS-3 puan türünde en az 60 puan ve sınava başvurulan yabancı dilde 2013, 2014 veya 2015 yılları içerisinde YDS’den en az “C” (en az 70) düzeyinde puan almış olmak, ayrıca, başvuruda bulunanlar arasında KPSS puanına göre tek bir liste halinde yapılacak sıralamada en yüksek puanlı ilk 10 kişi arasında yer almak.

5 – Sınava katılmaya hak kazananları listesi, Bakanlığın http://www.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.

6 – Sınava katılabilecek adaylara ilişkin yapılacak duyuruda, sınav programına ve sınavın yapılacağı adres bilgilerine de yer verilecektir.

III. GİRİŞ SINAVI BAŞVURULARININ YAPILMASI

Sınav başvuruları, 20 Temmuz 2015 tarihinde başlayacak ve 7 Ağustos 2015 tarihinde saat 18.00’de sona erecektir. Başvurular, Bakanlığın https://sinav.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda ve adaylarca temin edilecek olan e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri aşağıda sıralanmıştır:

a) T.C. kimlik numarası,

b) KPSS sonuç puanının beyanı,

c) Diploma veya mezuniyet belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir),

ç) Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf,

d) 2013, 2014 veya 2015 yıllarına ait e-YDS/YDS sonuç puanının beyanı (İngilizce, Almanca veya Fransızcadan sınava girecek adaylar için en az “85” puan; Arapça ve Rusçadan sınava girmek isteyenler için ise en az “C” düzeyinde ).

IV. SINAVIN AŞAMALARI

Yazılı Sınav:

1 – Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır.

a) Uluslararası ilişkiler alanında Türkçe bir metnin yabancı dile çevirisi

b) Uluslararası ilişkiler alanında yabancı dilde bir metnin Türkçeye çevirisi

2 – Yazılı sınavda geçer not her bir bölüm için 100 üzerinden 70’tir.

3 – Yazılı sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde (www.mfa.gov.tr) ilan edilecektir. Bu aşamaya katılanlara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü Sınav:

1 – Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınav aşamasına geçmeye hak kazanacaktır. Sözlü sınavda adaylar, öncelikle muhakeme, kavrayış, temsil görevine ilişkin nitelikleri ve yeterliliği, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği ile genel davranış ve tepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu açısından değerlendirilecektir. Ankara’da yapılacak sözlü sınavın tarihi, yazılı sınav sonucuyla birlikte ilan edilecektir.

2 – Sözlü sınavda geçer not 100 üzerinden 70’tir.

3 – Sözlü sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir.

4 – İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres ve e-posta üzerinden Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür:

T.C. Dışişleri Bakanlığı/İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (C Blok 4. Kat) Balgat/Ankara

e-posta: sinav@mfa.gov.tr