Hacettepe Üniversitesi Çeviri Topluluğu ya da kısaca HÜÇEV, “Popüler Kültür ve Çeviri” başlıklı bir öğrenci çalıştayı düzenliyor. 9 Mayıs’ta, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü K Salonu’nda gerçekleşecek etkinlikte popüler kültüre ilişkin 21 sunum yapılacak. Afişte ilgili sunumları ve sunum saatlerini görebilirsiniz.

HÜÇEV’in hazırladığı tanıtım yazısı:

Küreselleşmenin getirdiği tüketim çağında “kültürel” ögelerin de günlük olarak hızla tüketildiğine şahit oluyoruz. Küreselleşmenin en büyük araç ve gereksinimlerinden biri olan çeviri ise bu hızlı üretilen ve tüketilen “popüler” kültürün içerisinde üstlendiği yeni roller ve kazandığı yeni boyutlar açısından ele alınmalıdır. Bilim ve teknolojinin hızlandırdığı küreselleşme sürecinde hangi popüler kültür ürünleri hangi süreçleri izleyerek yaygınlaşıyor? Çevirinin bu süreçteki önemi ve üstlendiği rol nedir? Sosyal medya, teknoloji, edebiyat ve düşünce gibi unsurlar küreselleşmeye çeviri yoluyla nasıl katkıda bulunabilir ve popüler kültürün yaygınlaşması sürecinde bu unsurlar çeviriyle nasıl bir ilişki içerisindedir? Bu konuların ve daha fazlasının detaylı olarak ele alınacağı Hacettepe Üniversitesi Çeviri Topluluğu Öğrenci Çalıştayına ilgilenen herkes davetlidir!

HÜÇEV Facebook sayfası: https://www.facebook.com/HUCEV/

Etkinlik Facebook sayfası: https://www.facebook.com/events/298620187135640/

Tags: