Günün Türkçe Sözcüğü – ANTİKA


ANTİKA

Antika Kelime Kökeni

~ İt antico eski < İt.
Latince aynı anlama gelen antiquus sözcüğünden evrilmiştir.

1. sıfat Tarihsel bir döneme ait olan.
2. tarih Antik.
3. isim Eski çağlardan kalma eser. “Turistler alırmış eski mavzerlerimizi, kılıçlarımızı. Antikaymış bunlar.” -B. Yıldız.
4. isim Mendil, örtü, yatak çarşafı vb. bezlerin kenarlarına paralel ipliklerden bir bölümü çekilip dikey olanların ikisi, üçü bir arada tire ile sarılarak yapılan süs. °ajur.
5. Genele, olağana, geleneğe aykırı, acayip, tuhaf.

Tarihte En Eski Kaynak

“eskiliğinden ötürü değer taşıyan eşya” [ Terakki (gazete) (1869) ]
“tuhaf” [ Ahmet Rasim, Şehir Mektupları (1899) ]

Deyim atasözü
~sını bilmek
antikasını bilmek
en iyisini, en incesini bilmek.

Vespucci’nin ön adı Almanca Heinrich (= İngilizce Henry) adının Doğu Got diyalektindeki biçiminin İtalyanca uyarlamasıdır.


Kaynakça:

http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1

http://www.dildernegi.org.tr/TR,274/turkce-sozluk-ara-bul.html

http://www.etimolojiturkce.com/kelime/antika

Tags: