Dünyanın dört bir yanındaki birçok ülke birden fazla dil konuşabilen topluluklara sahiptir ve çok dilli uluslarda kişiler aynı iletişim esnasında farklı birçok dilde konuşabilirler. Bu dilsel karışım karmaşık bir sömürge tarihi, güçlü bölgesel kitlelerin kaçınılmaz kültürel etkileri gibi farklı nedenlerle gelişir. Gelin bu çok dilli ülkelerden bazılarına birlikte göz atalım. 

ARUBA

Aruba, Güney Karayipler’in güneyinde, Venezuela yakınlarında bir ülkedir. Hollanda Krallığını oluşturan kurucu ülkelerden biridir ve Flemenkçe resmi dil olarak tüm okullarda öğretilmektedir. Hem İngilizce hem de İspanyolca Aruba eğitim sistemi için gerekli dillerdir ve çoğu öğrenci okul bitene kadar akıcı bir şekilde bu dilleri öğrenir. Bununla birlikte, bu üç dilden hiçbiri Aruba’nın ana dilleri olarak kabul edilmemektedir. Sokakta ve evde yerel halk Portekizce, İspanyolca, Flemenkçe ve İngilizce temelli bir dil olan Papiamento ile birbirleriyle iletişim kurmaktadır.

 LÜKSEMBURG

Bu küçük Avrupa ulusunun halkı dört dile akıcı bir şekilde hakimdir. Birbirleriyle konuşurken yerel halk Lüksemburgca diyebileceğimiz bir dil kullanmaktadır. Bu dil Lüksemburg’ta yaklaşık olarak 400.000 kişi tarafından konuşulan bir Germen dilidir. Fakat Almanca konuşanlar ve Fransızcadan alınan bazı kelimeler nedeniyle anlaşılması zordur.

SİNGAPUR

Singapur’un dört resmi dili vardır: İngilizce, Mandarin Çince, Malayca ve Tamil. Etnik çeşitlilik gösteren bu şehir devletinde bulunan işaretler, bu dillerin dördünü de içermektedir. Bununla birlikte neredeyse hiçbir sakin bu 4 dili tam olarak konuşamasa da İngilizce, bu farklı etnik gruplar arasındaki ortak dil olmuştur. Çoğu kelime yerli İngilizce konuşanlara anlaşılır gelse de Çincenin dil bilgisi ve Çince ve Malay dilinden alınan bazı kelimeler dili zorlaştırmaktadır. İngilizceye ek olarak öğrenciler okulda ”ana dillerini” öğrenirler. Hintli Singapurlular Tamil dili, Malaylar Malay dili ve Çinliler Vandarin dili öğrenmektedirler. 

HİNDİSTAN

Hintçe ve İngilizce Hindistan’ın resmi ulusal dilleridir ve eğitimli Kızılderililerin ve kent sakinlerinin çoğunluğu her ikisi hakkında da bilgiye sahiptir. Ancak Güney Hindistan’da Hintçe tercih edilmektedir. Hindistan’daki her devlet kendi resmi dillerine sahiptir ve bunların çoğu Hintçeden farklıdır. Bu diller yerel medyada ve sokakta kullanılır.

AMERİKA 

Büyük göçmen nüfus sayesinde tüm dünyadan gelen diller Amerika şehirlerinde konuşulmaktadır. Bununla birlikte, Amerikalıların yüzde 75’i tek dillidir. Ancak nüfusun hızla büyüyen ve iki dilli olarak hem İspanyolca hem İngilizce konuşan bölgeler de bulunmaktadır. Dolayısıyla ABD’ de konuşulan dil sayısı diğer ülkelere karşılaştırıldığında çok büyük olmasına rağmen, çok dilli vatandaşların yüzdesi bu listede yer alan diğer ülkelerle karşılaştırıldığında oldukça düşüktür.


Kaynakça

Multilingual Countries

Tags: