Her Şeyden Önce Nedir Bu “İntihal”?

İntihal (TDK: aşırma), bir kişinin eserinde başka kişilerin ifade, buluş veya düşüncelerini kaynak göstermeksizin kendisine aitmiş gibi kullanmasıdır.

İlk okunduğu anda kelimeler soğuk bir rüzgar gibi çarpıyor yüze. Ancak emekleri, kişilerin sesini yapan cümlelerini o kişilerin izinlerine başvurmadan ve kaynak göstermeksizin kendi cümleleri olarak yayımlamak, yazmak da bir tür hırsızlıktır. İntihal suçunun çeşitleri vardır:

  • Hayalet yazar olarak da bilindiği üzere, daha önce bir başkası tarafından ortaya konmuş olan bir metnin/ eserin herhangi bir değişiklik yapılmaksızın özgün bir eser gibi gösterilmesidir. Söz konusu suç, bir cümle için de bir metin için de eş değer niteliktedir.
  • Kullanılan kaynak ya da kaynaklar ile ilgili yanlış yönlendirmede bulunmak. Örneğin; kullanılan kaynağı yanlış, eksik yazarak okuyucunun kaynağa ulaşmasını engellemektir. Bu durumda kaynaktan kontrolü sağlanamaması üzerine intihalin ortaya çıkarılabilmesi güçleşmekte hatta olanaksız hale gelmektedir.

İstemeden İntihal Yapılmış Olabilir Mi?

İntihalin gerçekleştirilmesi bilimsel literatürlerde “bilinçli” ve “bilinçli olmayan”  olmak üzere iki şekilde yer almaktadır. İlki ifadeden de anlaşılacağı üzere bilinçli intihal, kasten yapılan ve aldatma amacı güden bir eylem olurken bilinçli olmayan intihal ise bir dipnotun, kullanılan kaynaklardan birinin ya da bir referans yazımının unutulmuş olmasıdır.

Alınacak Önlemler Nelerdir?

Çalışılacak yazı, eser ya da çalışmaya başlarken araştırılan kaynaklar kaydedilmeli, unutma ihtimalini ortadan kaldırmak adına bu yerinde bir hareket olacaktır.

Yararlanılan orijinal kaynağı kopyalamadan özgün cümleler kurmaya özen gösterilmeli.

Değiştirilmeden kullanılmak istenen ifadeler için mutlaka tırnak içinde kullanım sağlanıp kaynaklar sırayla gösterilmeli.


Kaynakça:

TDK

Tez Yazım Merkezi

Plagiarism Turkish

 

Tags: