Kadınlara dönük ‘taze, müsait, yollu, oynak’ gibi argo sözcükler Türk Dil Kurumu (TDK) Sözlüğü’nden çıkarılmayacak.

Oya Armutçu’nun Hürriyet’teki haberine göre, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi (istinaf) TDK’nın itirazını kabul etti. İstinaf mahkemesi, aksi yöndeki mahkeme kararını ise kaldırdı. Bu karar kesin nitelik taşıyor. İstinaf kararında, ‘argo, alay, hakaret’ anlamları olan kelimelerin TDK sözlüğünde bulunmaları değil kullanımlarının hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

Kararda şöyle denildi:

“Her dilde olduğu gibi Türkçe’de de olağan hayatın içerisinde yer alan olumsuz durumları ifade etmek için dava konusu kelimelere benzer bazı kelimelerin bulunduğu, bu kelimelerin varlığının ayrımcılık ve ötekileştirme nedeni olarak kabulünün mümkün olmadığı, aksine davalı kurum tarafından internet sitesinde ve basılı sözlükte bu kelimelere yer verilmek suretiyle kişilerin daha dikkatli davranmasının sağlanacağı, bu sözcüklerin kullanıldıkları yere ve amaca göre suç unsuru sayılabileceğini alenileştirmiş olacağı, dolayısıyla kadına karşı yapılabilecek ayrımcılığın önlenmesine hizmet edeceği anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.”

Söz konusu kelimelerin, TDK- Güncel Türkçe Sözlük‘te kullanımları şu şekilde olup, takdiri size bırakıyorum:

 • Oynak:
  4. Davranışları ağırbaşlı olmayan (kadın veya kız)
  “Bu, otuz yaşlarında çenebaz ve oynak bir duldu.” – R. N. Güntekin
 • Taze:
  5. isim Genç kadın
  “Şu köşede çocuğuyla beraber bir taze oturuyor.” – Ö. Seyfettin
 • Müsait:
  2. tkz. Flört etmeye hazır olan, kolayca flört edebilen (kadın)
 • Yollu:
  6. isim Kolayca elde edilen kadın

Kaynakça:

Hürriyet| Gündem: “Oynak, taze, müsait, yollu” kelimeleri TDK’da kalıyor

TDK- Güncel Türkçe Sözlük

Tags: