Deyimin ilk kullanımı 1651 yılında Olor Iscanus’un şiir koleksiyonunda görülmüştür. İngiliz yazar Henry Vaughan çatının ‘’yağan kedi ve köpekler’’ yönünden güvenli olduğundan bahsetmiştir.

Peki, neden ‘’kediler ve köpekler’’?

Aslında bunun yanıtını tam olarak bilmiyoruz. Ancak insanların neden sağanak yağmuru tarif etmek için “It is raining cats and dogs’’ deyimini kullandıklarına yönelik birçok mitolojik ve yazılı kaynak açıklamaları mevcuttur.

  • İskandinav mitolojisinde Fırtına Tanrısı olan Odin rüzgarın sembolü olan köpek ve kediyle tasvir edilmiştir. Ayrıca iddia edildiğine göre fırtına esnasında süpürgelerini savuran cadılar sağanak yağışın simgesi haline gelen kara kedilerle tasvir ediliyordu. Bu yüzden insanlar “raining cats and dogs” deyimini rüzgar (dogs) ve sağanak yağmur (cats) için kullanıyor olabilirler.
  • “Cats and dogs” ayrıca Yunancada “aksine, tam tersine” anlamında kullanılan cata doxa ifadesinden geliyor olabilir. Eğer “cats and dogs” yağıyorsa, alışılmadık ve aşırı bir şekilde yağış olduğunu belirtmiş oluruz.
  • “Cats and dogs” eski catapude sözcüğünün yeni hali olabilir. Eski İngilizcede catadupe taşkın veya şelale anlamına geliyordu. Catadupe’nin birçok versiyonu ayrıca diğer dillerde de mevcuttur. Mesela Latincede kullanılan catadupa, Nil nehrindeki taşkınları ifade etmek için Klasik Yunancada kulanılan κατάδουποι kelimesinden geliyor olabilir. Yani “cats and dogs” ifadesini kullanmak sağanak yağış anlamına gelebilir.
  • Çok uzak bir rivayet ise kedi ve köpeklerin fırtına esnasında samandan çatılara saklanıp sonra sağanak yağışlarda da oradan düştüklerini ifade eder. Ancak düzgün bir saman çatısı suya dayanıklıdır ve suyu dışarı tahliye edebilir.

Söz konusu bu deyim hakkında açıklayıcı kısa bir video:

Kaynakça:

Deyimin Açıklaması

Video

Tags: