Bir zamanlar sadece zamanın modası olduğu için herkes tarafından giyildi… Zamanın içinde yoğruldu ve resim sanatının temel bir bileşeni oldu. Özellikle de karantina günlerinde adını o kadar sık duyar olduk ki… Bu hafta, sizler için maskenin etimolojisini inceledik. Biz araştırmamız boyunca tarihte uzunca bir gezinti yaptık, şimdi sıra sizde!

Keyifli okumalar!

1530’lu yıllarda, ağzı ve gözleri açık bırakacak şekilde yüzü kaplamak için kullanılan ve sahte yüz anlamına gelen ‘’mask’’ kelimesi Orta Çağ Fransızcasında ‘’masque” şeklinde, İtalyancada yüzü koruma veya gizlemek anlamında “mascher” şeklinde, Orta Çağ Latincesinde ise hayalet,maske ve kabus anlamlarına gelen “masca” şeklinde kullanılmaktaydı. Arapçada soytarılık ve aldatmaca anlamlarındaki ‘’maskharah’’ kelimesi ise alay etme anlamına gelen “sakhira” sözcüğünden geliyor. Provensal Lehçesinde ve Katalancada “masqarar’’, ve eski Fransızcada ise “yüzü siyaha boyamak, karartmak” anlamlarında kullanılıyordu. Askeri terminolojide, “düşmanın görüş açısından gizlenme” şeklinde olan kullanımı 1706 yılına dayanmaktadır. Her ne kadar şimdilerde modası geçmiş olsa da 1560‘lı yıllarda bir maskeli baloya katılmak, 1580’lerde ise duyguları gizlemek için kullanılan maske takmak fiili, Fransızca masquer’den geliyor. Resim sanatında ise boyanın ulaşmasını istemediğimiz alanlara uyguladığımız kapatma işlemine de maskeleme denmektedir.


Kaynakça: