“Nasıl etmeli de ağlayabilmeli

farkına bile varmadan?

Nasıl etmeli de ağlayabilmeli

ayıpsız,

aşikare,

yağmur misali?”

Nazım Hikmet Ran

Şu bir haftadır yaşananlar, yaşanmakta olanlar acımızın katlanarak büyümesine sebebiyet verdi. Bir hiç uğruna yaşamların, ailelerin mahvolması, yardım çığlıkları içinde bir yolda yürümeye çalışan binlerce insan ve onların yanında olmaya çalışan insanlarımız… Hepsini somut bir şekilde görmesek de, acılarını paylaşmaya, yanlarında olmaya çalışıyoruz. 30.10.2020’de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki İzmir depremi, bir çok kişinin hayatını mahvetti.

Bu durumda biz bir birey olarak ne yapabiliriz? Hangi kuruluşlara güvenebilir, hangi kuruluşlarla bu eyleme destek olabiliriz? Sizler için küçük bir araştırma yapmak istedik. Acıyı birlikte paylaşıyor, bilinçlendirme çalışmalarına destek olmaya çalışıyoruz.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Ulusal Deprem İzleme Merkezi (UDİM)

Merkezin amacı depremle ilgili sismik bilgileri içeren parametreleri en hassas ve güvenilir bir biçimde belirlemek, büyük depremlere ait bilgileri ilgili kurumlara anında bildirmek, Türkiye Deprem Ağı’nın (TDA) geliştirilmesi, yeni deprem istasyonlarının kurulması ve teknolojik olarak günün şartlarına uygun hale getirilmesini sağlamak, işletilen deprem istasyonlarından UDİM’e gelen sismik sinyalleri toplamak, bu sinyallerin verilerini arşivlemek, veri bankası oluşturmak, depremle ilişkili konularda ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği yapmaktır.

Oluşan depremlerin şiddetini, derinliğini, büyüklüğünü, nerede olduğunu görebileceğiniz ve verilere güvenebileceğiniz bir kurumdur.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)

T.C. İç İşleri Bakanlığına bağlı risk yönetimi, sürdürülebilir kalkınma odaklı kurumları bir araya getiren, kurumlar arası ilişkileri yöneten başkanlığın 6 önemli amacı vardır:

  • Amaç 1: Afet ve acil durum yönetiminde koordinasyonun etkinliğini artırmak.
  • Amaç 2: Risk odaklı bütünleşik afet yönetim anlayışının benimsenmesini ve tüm sektörlere yerleşmesini sağlamak.
  • Amaç 3: Afet esnası ve sonrası süreçleri en etkili şekilde yönetmek.
  • Amaç 4: Toplumsal farkındalığı artırarak afet ve acil durumlara sürekli hazırlıklı olmak.
  • Amaç 5: Uluslararası alanda öncü kuruluşlardan biri olmak.
  • Amaç 6: Sürekli öğrenen ve gelişen kurum olmak.

AFAD‘ın hali hazırda gerçekleştirdiği ve üzerinde çalıştığı projelerine resmi sitesinden ulaşabilirsiniz: https://www.afad.gov.tr/

Arama Kurtarma Derneği (AKUT)

Dağ ve doğa koşullarında meydana gelen kaybolma ve kaza olaylarında, deprem, sel gibi doğal afetlerde ve büyük kazalarda, tamamen gönüllü olarak, amatör bir çalışma ve profesyonel bir yaklaşım ile, başı dertte olan kişilere en kısa sürede ulaşmak, yardım için gereken uygun koşulları yaratmak, doğru arama ve kurtarma çalışması yaparak, kazazedelere temel ilkyardım desteğini sağladıktan sonra emniyetli ortam koşullarına nakillerini sağlamak, bu tür olaylarda can kaybını en aza indirmek ve arama kurtarma konularında toplumu bilgilendirmek derneğimizin temel amacıdır.

Biz İzmir Projesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı “Biz İzmir Projesi” de şu anda depremzedelere yardım amacıyla kullanıma hazır.

Web sitesinden belli paketler dahilinde yardım yapabilir, sahadan uzak olsanız da siz de bu yolculukta yer alabilirsiniz: https://www.bizizmir.com/

Acil Durum Telefonları

AFAD: 122

AKUT: +90 212 217 04 10

Ambulans: 112

İtfaiye: 110

Jandarma: 156

Orman Yangını: 177

Polis: 155

Sahil Güvenlik: 158

Zehir Danışma: 114

ÇeviriBlog Ailesi olarak herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, herkesten bilinçlendirme çalışmalarına destek olmalarını bekliyoruz.

Sağlıklı günler diliyoruz.