Aksan Sorunu ve Birtakım Öneriler: İngilizce

Aksan Sorunu ve Birtakım Öneriler: İngilizce

Türkiye’de yedi bölgede de çeşitli aksanlar ve bazı lehçeler olduğu doğrudur. Bu aslında her dilde böyledir. Türkçede İstanbul Türkçesi, Almancada Hoch Deutsch. Peki ya İngilizcede? …