Akadça yeniden dilimizin ucunda

Akadça yeniden dilimizin ucunda

Gılgamış Destanı’nın yazıldığı dillerden biri olan Akadça, bin yılları aşarak yeniden aramızda.  James Henry Breasted’in 1919’da Oriental Enstitüsünü kurmasının ardından başlatılan ve Chicago Üniversitesi tarafından…