ÇEVİRMENLERİN DENEYİM KAZANMA SÜRECİ

Çevirmenlerin, çeviri işletmeleriyle çalışma ilişkisi kurma aşamasında karşılaştıkları önemli sorulardan birisi de sahip oldukları deneyimdir. Çeviri işletmelerinin ise müşterilerine zamanında ve kusursuz hizmet verme sorumluluğu taşıdıkları için deneyimsiz çevirmenlerle çalışma şansları yoktur. Zorlu ve masraflı bir süreç sonunda kazandıkları müşteri portföyünü kaybetme riskini alamazlar.
Dolayısıyla, yapılması gereken çeviri becerisi taşıyan değerli çevirmen meslektaşlarımızın farklı yöntemler uygulayarak deneyim kazanmaları ve çeviri işletmeleriyle iletişime geçerek bu deneyimlerini ortaya koymalarıdır.
Çeviri deneyimi kazanmaları için uygulanabilecek yöntemleri iki grupta ele alabiliriz. Şöyle ki;
• Çeviri işletmelerinin de rol oynadığı deneyim süreci;
• Çevirmenlerin bireysel olarak yürüttükleri deneyim kazanma çalışmaları
Çeviri işletmeleri bu süreçte çevirmenlere;
• Farklı metin türlerinden kendi hazırladıkları deneme çevirilerini yaptırabilirler. Deneme metninin iki paragraf veya 1000 karakteri geçmemesi iki taraf açısından da yeterli ve makul olacaktır. Bu yöntemin özelliği, çeviri işletmelerinin kendi çeviri stiline uygun çevirmenlerle buluşmalarını ve işbirliği yapmalarını sağlamasıdır.
• Çeviri işletmeleri, “outsourcer” olarak nitelediğimiz çeviri hizmeti alacak kişi ve kurumların hazırladıkları deneme çevirisi metnini çevirmenlere yönlendirirler. Çevirmenlerden gelen geribildirimler doğrultusunda da uygun çevirmenlerle çalışırlar. Böylece, deneme çevirisi uygun bulunmayan çevirmenler bile farklı müşteri ve metin türleri ile karşılaşmış olurlar.
Her iki durumda da, herhangi bir müşteri kaybı söz konusu olmadığı gibi, tersine hem müşteri memnuniyeti sağlanmış çeviri firması da hem de çevirmen hakkında belli bir fikir edinme şansı bulmaktadır. Bu husus çok önemlidir çünkü diğer bir çevirmenin deneme çevirisi farklı üslup, terminoloji ve yaklaşım nedeniyle tercih edilmiş olabilir. Dolayısıyla, farklı tarzda yaklaşıma sahip müşterilerin beklentilerini diğer deneme çevirilerini veren çevirmenlerin karşılamaları da mümkündür. Bu noktada, dikkatlerinizi özellikle deneme çevirilerinin “beğenilmesi” değil “tercih edilmesi” ifadesine çekmek isterim.
Çeviri deneyimi kazanma sürecinde bireysel olarak uygulanabilecek yöntemleri de başka bir yazımızda paylaşacağız.

Ümit Yakup Dural

Tags: