Emrah Büke’nin Müted’deki çok önemli paylaşımıdır:

TÜRK MESLEKLER SÖZLÜĞÜ MESLEK BİLGİLERİ

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 2643.02

Meslek Adı : Mütercim

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Yazarlar, Gazeteciler Ve Dilbilimciler

Meslek Birim Grubu : Çevirmenler (Yazılı Ve Sözlü) , Yorumcular Ve Diğer Dilbilimciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :
-Yazılmış ve basılmış metinleri bir dilden bir veya birkaç dile çeviren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :
Mütercim işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Bir dilde yazılı edebi eserleri, ilmi makaleleri, gazete ve dergileri, siyasi, hukuki, teknik ve diğer türdeki yayınları anadiline veya birkaç dile çevirmek,
b) Yapılan çevirilerin doğru olup olmadığını sözlüklere bakarak kontrol etmek,
c) Edebi eserlerin aslına uygun olarak yabancı dillere çevrilmesini sağlamak,
d) Ana dili ve diğer yabancı dillerde olan değişiklikleri takip etmek,
e) Belirli bir dil veya konu üzerinde ihtisası olabilir ve o suretle ayırt edilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.