B.8.2
Çeviri süreçlerinde bilgi güvenliği ile hizmeti talep edenin hakları ve gizliliğe yönelik önlemleri, yasal kurallarına göre uygular.
Maddesi ile hem çevirmenler daha özenli çalışır, hem de müşteriler kendilerini sağlama alır diye düşünüyorum.

B.9.1
Yaptığı işlerin faturalandırılmasının ve vergilendirilmesinin yasalara uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlar.
B.9.2
Yaptığı işlerin tahsilâtı ile ilgili belgeleri yasalara uygun olarak düzenler.
B.9.3
Yaptığı işlerin muhasebe kayıtlarının yasalara uygun olarak tutulmasını ve muhafaza edilmesini sağlar.

Bu maddelerle çevirmenin fatura kesme zorunluluğu tartışmaya açılmış oldu. Burada yine ben çeviri piyasasında çok fazla faturasız ve sözleşmesiz çevirmen çalıştığını, sözleşme yapmanın çok önemli olduğunu, sözleşmenin hem çevirmeni hem de çeviri bürosunu koruyacağını, çevirmenlerin fatura kesmek istememeleri için kendilerince gerekçeleri olduğunu çünkü çok düşük ücretle çalıştıklarını, çeviri işletmelerinin stopajı bile çevirmenlere ödettiklerini ama aslında birçok kendine çeviri bürosu diyen dolandırıcının fatura kesmeyen çevirmenlerin emeklerine göz koyduğunu ve bu standardın bunu nasıl sağlayacağını sordum. Yine çok detaylı ve herkesi ilgilendiren bir cevap aldım.
Şu anda çalışma grubunun yoğun çabalarıyla bu standardın ana hatları çizilmiş ve tanımlar yapılmış oldu, ikinci standart tahminimce süreç ve işlerin yürümesi ile ilgili. Üçüncü ve dördüncü standart ile bir takım kurallar da konacak. Bu kurallar önce çevirmenleri, sonra çeviri işletmelerini koruyacak. Yasalaşma sağlanırsa bundan sonra kimse faturasız iş yapamayacak ama ücretler de makul düzeylerde olacak ve vergi vermek kimseye yük olmayacak. Buna yürekten inanıyorum ve uzun bir sürecin ilk adımında olduğumuzu düşünüyorum.