Çevirmenlerden gelen haklı bir siteme yanıt vermek isterim. “Senem Hanım her yerde çeviri sözleşmesi yapın, çeviri sözleşmesi yapın diye konuşuyorsunuz ama bir tane örnek çeviri sözleşmesi yayınlamadınız” diye gelen en son mesajın üzerine aklım başıma geldi. İnternette de aradım ama böyle bir sözleşme yok gerçekten. Demek ki ülkemizde 450 tane çeviri bürosu var ama çeviri sözleşmesi yapanlar çok fazla değil, yoksa muhakkak bir şablon yayınlanırdı diye düşünüyorum. Standart olarak firmamız Dijital Tercüme’nin çevirmenlerimizle yaptığı temel sözleşmeyi burada yayınlıyorum. Kendinize göre değiştirebilir, geliştirebilir veya eksiltebilirsiniz. Çeviri bürosu ile sözleşme yapmak hem çevirmeni hem tercüme bürosunu korur. Her gün forumlarda görüyoruz, ödemesini alamayan çevirmenler, ağır çalışma koşulları, zamanında gelmeyen veya hatalarla dolu işler sebebiyle zorda kalan çeviri büroları, düşen çeviri kalitesi. Bu sayede daha disiplinli, daha hakkı, hukuku bilen, daha adil bir sisteme ulaşmak temennisi ile.

İŞ VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ
TANIMLAR

a) Sn …………………….(bundan böyle Çevirmen olarak anılacaktır) x Tercüme Ltd. Şti ( bundan böyle x Tercüme olarak anılacaktır) tarafından istenen tercüme evraklarını çevirmek amacı ile kendisine gönderdiği her türlü döküman dosyasına ‘KONU MATERYALLERİ’ adı verilir.
b) KONU MATERYALLERİ’nin diğer dillere çevirisi olayına ‘TERCÜME’ denir.
1- ÇEVİRMEN TARAFINDAN VERİLECEK HİZMETLER
X Tercüme tarafından E-posta, MSN veya elden teslim edilmiş çevirilerin karşılıklı anlaşılan zaman içerisinde İngilizce- Türkçe dillerinde doğru tercüme edilmesi ve gider pusulasının x Tercüme’ye ulaştırılması.
2-x TERCÜME TARAFINDAN VERİLECEK HİZMETLER
Çevirilecek dökümanların çevirmene düzgün şekilde ulaşmasını sağlamak, bu hizmet için kararlaştırılan ödemeyi her ayın ilk haftasında banka havalesi veya elden (Çevirmen’in arzusuna göre) teslim etmektir. Fiyat her işten sonra birim fiyat x boşluksuz karakter sayısı şeklinde belirlenir ve çevirmen ile yazılı mutabakat sağlanır. Stopaj ödemesi x Tercüme’ye aittir.
2-SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ
İşbu sözleşme, x Tercüme ve Çevirmen’in sözleşmeyi imzalamasını müteakip yürürlüğe girecektir ve ‘Tanımlar’da belirtildiği şekilde, KONU MATERYALLERİ’nin diğer dillere çevirisi hizmetinin sona ermesi veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinde fesih anında, kendiliğinden hiçbir ihtar veya merasime gerek kalmaksızın hükümsüz kalacaktır.
3–GİZLİLİK
x TERCÜME ve Çevirmen, kendisine iletilen özel bilgileri (özel bilgi; tarafların ve/veya sözlü elektronik formatta birbirlerine ilettiği her türlü ürün, teknoloji, prosedür, program, finansal bilgi ve hedefler, çevir dökümanları, veri, know-how, tasarım, yazılım, müşteri listesi ve benzeri belgeleri içerir.) hiçbir şekilde tercüme dışında başka amaçla kullanmayacak, dağıtamayacak, üçüncü kişilere aktaramayacaktır. Özel bilgiler x TERCUME tarafından gizli tutulacak ve bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek üzere her türlü güvenlik önlemleri alacaktır. Aksi takdirde doğacak zararın tazmini esastır. İşbu sözleşmenin feshi halinde dahi bu madde yürürlükte kalacaktır.
5-YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ
Bu sözleşmeden doğacak her türlü anlaşmazlıklarda İSTANBUL Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını taraflar kabul ederler.