Türkçe’de kullanımı olmasa da “Oxford comma” ya da diğer adıyla “serial comma” muğlak ifadelerin ortadan kalkmasında önemli bir noktalama işaretidir. Genel olarak birden fazla nesnenin tekrarlandığı durumlarda, son eklenecek nesneyi “and/or” gibi bir bağlaç vasıtasıyla eklemeden önce konulan ” ekstra” virgüle verilen isimdir. Oxford University Press’in bu virgülü kullananların başında gelmesi, yayınlarında sıkça yer vermesi ve şiddetle savunması, bu noktalama işaretinin “Oxford Comma” adını almasına sebep olmuştur. “I love my parents, Superman and Wonder Woman” dediğimizde “Süpermen ve Wonder Woman’dan oluşan ailemi/ebeveynlerimi seviyorum” gibi bir anlama gelebilir, ama “I love my parents, Superman, and Wonder Woman” dediğimizde, ailemi, Süpermen’i ve Wonder Woman’ı seviyorum anlamından başka bir anlam aklımıza gelmeyecektir.

Oxford Virgülü’nün Kullanımı