ÇEVİRİ DERNEĞİ ÜYELERİNİN DİKKATİNE
Çeviri Derneği Olağan Genel Kurulu 31 Mayıs 2015 tarihinde saat 10:00’da Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi Karaköy Salonu, 3. katta aşağıdaki gündem maddeleriyle toplanacaktır. Geniş katılımlı, verimli, yeni fikir ve projelerin üretildiği bir toplantı olması dileğiyle tüm üyelerimizi bekliyoruz.
Çeviri Derneği Yönetim Kurulu
Gündem:
Açılış
Divan Kurulu’nun Seçimi
Yönetim Kurulu adına faaliyet raporunun okunması
Denetim Kurulu adına faaliyet raporunun okunması
Tüzük ve yönetmeliklerle ilgili görüşme
Yönetim Kurulunun ibrası
Denetim Kurulunun ibrası
Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun seçilmesi
Danışma Kurulu’nun seçilmesi
Etik ve Uzlaşı Kurulu’nun seçilmesi
Dilek ve Öneriler

Tags: