BÖLÜM 3

Kaynak Dil Nedir?

Çevirisi yapılacak olan metnin yazıldığı dile ‘’kaynak dil’’ denir.

Hedef/ Erek Dil Nedir?

Çevirinin yapıldığı dile de ‘’hedef dil’’ ya da diğer adıyla ‘’erek dil’’ denmektedir.

Kaynak Metin ve Hedef/ Erek Nedir?

Çeviri, kaynak dilden erek/hedef dile doğru yapılmaktadır. Dolayısıyla çeviri süreci bittiğinde, kullanılan metinler de ‘’kaynak metin’’ ve ‘’erek metin’’ olarak adlandırılmaktadır.

Tags: