Yeni bir dil öğrenmek, farklı bir dünyanın kapılarını aralayabilmek yani başka bir milletin insanı da olmayı bir nebze başarabilmek… Peki her dilin öğrenilme zorluğu aynı mı ? Öyle diller var ki o dilleri bilen insanlarla karşılaştığınızda şapka çıkarmanız gerekebilir. Dünyanın en zor 25 dili karşınızda!

 1. Tagalog

Bugün Filipin halkının yaklaşık olarak çeyreğinin konuştuğu bir dildir.

 1. Navajo

Navajo, Amerika Birleşik Devleti’nin güneybatısında konuşulan Güney Atabaşkan dillerinden sadece biri ve yaklaşık 120,000 ila 170,000 kişi bu dili konuşuyor.

 1. Norveççe

Norveç’in resmi dili olan Norveççe bugün Kuzey Ülkeleri Konseyi’nin yaşayan dilleri arasında yer alır.

 1. Farsça

Hint Avrupa dil ailesinden Farsça ,temel olarak Afganistan ve İran’da konuşuluyor ancak Fars kültürü etkisinde kalmış diğer ülkelerde ve Tacikistan’da da aktif .Dünya çapında 110 milyon kişi Farsça konuşuyor.

   21. Endonezce

Yüzyıllardır, Endonezce tüm Endonez takımadalarının ortak dili. Dünya üzerinde en çok konuşulan dillerden biri olduğu düşünülüyor çünkü Endonezya dünyada nüfus oranı bakımından  4 . sırada yer alıyor.

 1. Flemenkçe

En çok Hollanda ve Belçika’da konuşuluyor. Avrupa’nın ve Amerika’nın birçok bölgesinde resmi statüye sahip durumda ve İngilizce ve Almancayla oldukça yakından ilgili bir dildir.

 1. Slovence

Güney Slav dillerinden biri de Slovence’dir  ve dünya çapında 2,5 milyon kişi tarafından konuşulmaktadır, bunun büyük bir çoğunluğu Slovenya’dadır. Bu dil, Avrupa Birliği’nin resmi ve işleyen 24 dilinden biridir.

 1. Afrikanca

Afrikanca, Nambiya ve Güney Afrika yerlileri tarafından konuşuluyor.  Flemenkçenin farklı bir diyalekti olarak görülüyor, Flemenkçenin kardeşi olarak da değerlendirilebilir.

 1. Danimarkaca

Dünya çapında 6 milyondan fazla insan bu dili konuşuyor. Grönland’da nüfusun yaklaşık %15 -20’si Danimarkaca konuşuyor.

 1. Bask dili

İspanya’nın kuzeydoğusundan Fransa’nın güneybatısına uzanan Bask ülkesinin ata dilidir. Bask bölgesinin toplam nüfusunun yaklaşık %27’si bu dili konuşmaktadır.

 1. Galler dili

Galler dili, Wales’de kullanılan Kelt dillerden biridir. Bu dil aynı zamanda ‘’ İngiliz dili’’ olarak da anılır.

 1. Urduca

Bu dil, Hindistan’daki Müslümanlarla özdeşleştirilir. Ayrıca Pakistan’ın resmi milli dili ve ortak dilidir. Urduca, Hintçe ile gramer ve temel yapı açısından oldukça benzerdir ve Standard Hintçe ile Urduca bu benzerlik dolayısıyla dil çiftleri arasında kolay anlaşılır.

 1. İbranice

İbranice bir Batı Sami dilidir ve  MÖ. 10. yüzyıl boyunca antik İbraniler ve İsrailliler tarafından kullanılmıştır.

 1. Korece

Korece, Kuzey ve Güney Kore’nin resmi dilidir ve dünya çapında 80 milyonun üzerinde insan tarafından konuşulmaktadır.

 1. Sanskritçe

Hinduizmin, Cainizmin ve Budizmin temel ayinsel dili olarak kabul edilen Sanskritçe, Eski Hint İran dil ailesi diyalektlerinden biridir. Bu dil zengin, geniş tiyatro ve şiir kültürünü içine aldığı gibi felsefi ve teknik metinleri de içine alır.

 1. Hırvatça

Hırvatça, Sırp-Hırvat dilinin standartlaşmış şeklidir ve Avrupa Birliği’nin resmi dillerinden biridir.  Sırpça ve Boşnakça gibi diğer birçok dillerin temeli olan Doğu Hersek diyalektini temel alır.

 1.  Macarca

Macarca, Macaristan’ın resmi dilidir ve Macaristan’da konuşulduğu gibi Slovakya, Ukrayna, Sırbistan ve Romanya toplulukları tarafından da konuşulur.  Ural dil ailesine mensuptur.

 1. İskoçça

İskoç yerlileri tarafından konuşulan bir Kelt dilidir ve  Ortaçağ İrlanda dilinden türemiştir.

 1. Japonca

Bu Doğu Asya dili, Japonya’nın milli dilidir ve dünya çapında 125 milyonun üzerinde insan tarafından konuşulmaktadır. Çince ile yakın ilişkisinden ötürü dünyadaki en zor diller arasında kabul edilir.

 1. Arnavutça

Kosova, Arnavutluk, Bulgaristan ve Makendonya Cumhuriyeti halkları tarafından konuşulan Hint Avrupa dil ailesine mensup Arnavutça ilk olarak Karadağ, İtalya ve Yunanistan’ın eski toplulukları tarafından konuşulmuş, yüzlerce yıllık bir dildir.

 1. İzlandaca

Bu Kuzey Germen dili Danimarkaca ve İsveççe’den Amerikalıların kolonileşmesi sonrası oldukça etkilenen bir Hint Avrupa dilidir.

 1. Taylandca

Taylandca, Tayland’ın resmi dilidir. Sözcüklerinin yaklaşık olarak yarısından fazlası Pali ya da Sanskritçe’den ödünç alınmıştır.Daha çok, zor yazımı ve simgeleriyle bilinir.

 1. Vietnamca

Vietnamca, Vietnam’ın milli ve resmi dilidir. Aynı zamanda, birçok etnik azınlığın da ilk ya da ikinci dilidir. Vietnamca, sözcüklerini Çince’den ödünç almıştır. Ancak bugün kullandıkları alfabe, birtakım aksan eklemeleriyle Latin alfabesidir.

 1. Arapça

Bugün konuşulan Arapça, 6. yüzyılda ilk kez konuşulan Klasik Arap dilinden gelmektedir. Bu dil Orta Doğu’dan Afrika Boynuzu’na kadar uzanan geniş bir coğrafyada konuşulmaktadır. Konuşulan türlerinin birçoğunun toplumdilbilimsel bir dil oluşturduğu söyleniyor.

 1. Çince

Bu dil, toplam dünya nüfusunun yaklaşık olarak 1/5’i tarafından konuşuluyor ve öğrenilmesi en zor diller arasında birinci sırada olduğu kabul ediliyor. Çince; Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan ve Singapur’da konuşulmaktadır.

 

 

Kaynak :

http://list25.com/25-of-the-most-difficult-languages-to-learn-in-the-world/1/