Google Translate ile ilgili haberler ile sıkça karşı karşıya geliyoruz. Kimi zaman güldüren kimi zaman düşündüren hataları, çeviri sorunları ile aklımızda yer ediyor. Caps’lerin eşsiz kaynağı Google Translate bu defa üzdü, üzerken sinirlendirmeyi de ihmal etmedi.

Bilindiği üzere dilimiz Türkçe cinsiyetsiz bir dildir ve kişi zamirlerinde erkek ve kadından bahsederken bir ayrıma gitmeksizin “o” zamiri kullanılmaktadır. Bunun aksine çoğu dilde bu farklılık göstermekte, örneğin Almancada kadınlar için “sie” erkekler için ise “er” kullanılmaktadır. Ancak Google Translate bu ayrımı yapmamakla kalmamış bir de meslekleri ve bir takım fiilleri kadın ya da erkeklere uygun bulup ayırmış.

Hepsinden önce bahsettiğimiz bu “Cinsiyetçi” kavramının ne olduğunu anımsamakta fayda var. Buyurun;

Cinsiyetçilik; bir cinsiyetin diğerinden üstün olduğunu savunan görüş ve ideolojidir. Cinsel ayrımcılık ise insanların diğer insanlar hakkındaki yargıları, kişisel değerlerden çok cinsiyetlere dayandığında ortaya çıkan ve kimi zaman nefret içeren çatışmalı durumdur. Daha genel olarak cinsiyete dayanan her tür ayrım, cinsel ayrımcılık olarak tanımlanabilir.”

Kadına ve erkeğe karşı cinsel ayrımcılık olmak üzere iki türlü ayrımcılığın söz konusu olduğunun da altını çizelim.

Google Translate’e Türkçe olarak “O bir doktor.” yazdığımızda karşımıza çıkan İngilizce cümle “He is a doctor.” oluyor. (O (erkek) bir doktordur.)

Peki bunun sebebi nedir? 

 

İşte sebep: Google Algoritma!

Nasıl işliyor?

Algoritma, kelimenin cinsiyetini o kelimenin en çok kullanılmış olduğu cinsiyete göre belirliyor. Örneğin; doktor kelimesinin erkek ve kadın oranlarına bakıyor. Erkek oranının daha yüksek olduğu bilgisine ulaştığında çeviride kullanmak üzere erkek tercihini yapıyor. Ancak bazı noktalarda doğru işlediğini görüyoruz, şöyle:

Türkçe: “O bir polis.”         İngilizce: “He-She is a police.” olarak karşınıza çıkarıyor.

Ancak başka bir nokta daha var. Algoritmanın biraz daha incelenmesi sonucu ortaya şunlar çıkıyor: “mutlu- mutsuz” ifadelerinde “mutsuz” için kadın kullanırken “mutlu” ifadesi için erkeği tercih etmesi, ortaya yalnız kadınların mutsuz erkeklerin mutlu olabileceği gibi hoş olmayan bir anlam çıkarıyor.

Ayrıca:

 

Çağımızın gerektirdiği üzere teknolojinin sayısız faydasından yararlanıyor olduğumuz aşikar, ancak bu kimi değerlerimizin kaybolmasına göz yummaya mecbur bırakmamalı bizi. Unutulmamalıdır ki bu gibi bazı hatalar teknoloji üreticileri tarafından şekillendiriliyor.

Google tarafından bir düzenleme geleceğini umut ediyoruz.


Kaynak:

Görseller:

  • Google
Tags: