Bu yazıda İstanbul’da, Nisan ayının öne çıkan ücretsiz kültür-sanat etkinlikleri derlenmiştir. Etkinliklere dair her türlü bilgiden, etkinlik sahipleri sorumlu tutulmalıdır. Kültür ve sanat dolu, güzel bir Nisan geçirmenizi dileriz.

Roma Sikkeleri

İktidar ve Sikkeler: Roma Tarihinin ve Kültürünün Sikkelere Yansıması TESAK Çarşamba Akşamüstü Söyleşileri: Roma Kültürü
Prof. Dr. Oğuz Tekin
Söyleşi

Prof. Dr. Oğuz Tekin, Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi ve Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi Direktörüdür. Bu söyleşilerinde, sikkeler üzerinden Roma İmparatorluğu’nun tarihsel ve kültürel yapısını bizlere anlatacak.
Devleti yönetenlerin bastıkları sikkelerdeki ilginç tasvirleri, olayları ve hikâyeleri; sikkelerin ödeme aracı olmalarını ve alım gücünü, Romalıların ilk sikkelerinin Bizans sikkelerine kadar geçirdiği değişimi, tarihin akışı üzerinden çarpıcı örneklerle yorumlayacak.

03.04.2019 18:30
Kadıköy Belediyesi Tarih, Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi
kultursanat.kadikoy.bel.tr

Mareechi Asu

İran Müziği Makamları, Ritim Tanıtımı, Tar, Setar ve Def Atölyesi

İranlı sanatçı Mareechi Asu, HUMAN (Mohsen Hajebi) ile birlikte tüm ilgililere İran müziğini tanıtacak.

08.04.2019 13.00-16.00
Balabanağa Mahallesi, 34134 Fatih/İstanbul
Seyyid Hasan Paşa Medresesi
(İÜ Fen Fakültesi Yanı)

Prof. Dr. Fuat Sezgin

Prof. Dr. Fuat Sezgin Eserlerini Okuma Günleri

Prof. Dr. Fuat Sezgin, 1943-1951 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Enstitüsünde İslami Bilimler ve Orientalistik alanında öncü bir akademisyen olan, Alman orientalist Hellmut Ritter (1892 – 1971)’in yanında öğrenim gördü. Hocasının, bilimlerin temelinin İslam bilimlerine dayandığını söylemesiyle bu alana yönelen Sezgin, 1954’te Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde Buhari’nin Kaynakları adlı doktora tezini tamamladı. Yaşamı boyunca alana büyük katkı sağlayan ve birçok eser veren Fuat Sezgin’in yaşam öyküsünü buradan okuyabilirsiniz.

3 Nisan 2019
Oryantalizm ve İslam Çalışmaları
Prof. Dr. Yücel Bulut

10 Nisan 2019
Fuat Sezgin: Hayatı, Çalışmaları ve GAS
Dr. Nevzat Kaya

17 Nisan 2019
Fuat Sezgin’in İslam Bilim Tarihine Bakışı:
İslamda Bilim ve Teknik
Prof. Dr. Abdurrahman Aliy

24 Nisan 2019
Fuat Sezgin’in Matematiksel Bilimler ve Matematiksel Coğrafyayla İlgili Görüşleri
Arş. Gör. Atilla Polat ve Arş. Gör. Kaan Üçsu

*Okuma günleri 16.00- 17.00 saatleri arasında İÜ Seyyid Hasan Paşa Medresesinde düzenlenecek ve katılımcılara belge verilecektir.

başvuru için: fuatsezginetkinlikleri.istanbul.edu.tr


İstanbul Üniversitesi, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
1. Uluslararası Konservasyon ve Restorasyon Öğrencileri Sempozyumu

1. Uluslararası Konservasyon ve Restorasyon Öğrencileri Sempozyumu 9-10 Nisan 2019 tarihleri arasında Prof. Dr. Fuat SEZGİN Kongre ve Kültür Merkezi-Büyük Salonda yapılacaktır. Sempozyum,  lisans ve lisansüstü seviyede eğitim veren üniversitelerin restorasyon ve konservasyon bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin katılabileceği ulusal ve uluslararası nitelikte bir sempozyumdur. Sempozyum ile restorasyon ve konservasyon alanında eğitim gören öğrenciler, söz konusu alanlardaki tecrübelerini paylaşarak fikir alışverişinde bulunacak ve yeni işbirliklerinin ortaya çıkması için uygun bir platform oluşturacaklardır.

09-10.04.2019 08.30-17.40
Prof. Dr. Fuat SEZGİN Kongre ve Kültür Merkezi-Büyük Salon tasinabilirkultur.edebiyat.istanbul.edu.tr

İmajların Okunurluğu. Bir Görsel Hegemonya Eleştirisi
Emmanuel Alloa

Moderatör: Emre Şan
Felsefe Seminerleri


Okuryazarlık, hegemonya ve kast ayrıcalıklarıyla mücadele eder, her zaman bilginin demokratikleşmesinin bir aracı olur ama “okunurluk” sadece yazılı metinlerle sınırlı değildir. 1920’lerde, Bertolt Brecht ve Walter Benjamin, iktidarın yeni görsel gerçekliklerini deşifre etmek için okuyan bir bakış ihtiyacına dikkat çeker. Bugün bu geleneği sürdürmek için metin ve imaj arasındaki ilişkileri sorgulamalıyız. O halde imajların bir grameri olabilir mi? Görünürü, okunura indirgemek risk taşır mı? Fenomenoloji, göstergebilim, ikonoloji ve eleştirel teori gibi, bizi yeni görsel gerçekliklerde yönlendirecek birçok kaynak mevcuttur. O hâlde yeni algı normları karşısında nasıl bir özgürleşme söz konusudur? İçinde bulunduğumuz zamanı eleştirmek için başka araçlar geliştirebilir miyiz?

Tüm bu konular üzerine düşünmek ve tartışmak için İmajların Okunurluğu. Bir Görsel Hegemonya Eleştirisi adlı semineri ajandanıza eklemelisiniz.

*Ücretsiz etkinliklerde katılım sayısı sınırlı olup etkinlik davetiyesi 1 saat öncesinden Akbank Sanat Danışma’dan temin edilebilir.

09.04. 2019 18:30 – 20:30
Akbank Sanat
İstiklal Caddesi No:8, 34435 Taksim
Felsefe Seminerleri: İmajı Düşünmek: Emmanuel Alloa

Türkiye Tiyatro Vakfı “Bize Bir Tiyatro Müzesi Gerek”
Düzenleyen: ENKA Kültür Sanat
Panel

Türkiye Tiyatro Vakfı , Türkiye tiyatrosunun belleğini oluşturmak ve bu yönde farkındalık yaratmak amacıyla yola çıkmıştır. Bu konuda önemli atılımlar yapmış değerli katılımcılar söz konusu panel ile tiyatro severlerle bir araya gelecek. Türkiye Tiyatro Vakfının kamuoyunu bilgilendirmek için attığı bu adıma ENKA Kültür Sanat destek veriyor. Müjdat Gezen, Can Gürzap, Tilbe Saran, Şevket Çoruh, Özalp Birol gibi birbirinden kıymetli ustaların katılacağı “Bize Bir Tiyatro Müzesi Gerek” başlıklı panele 9 Nisan Salı günü ENKA Oditoryumunda katılabilirsiniz.
Etkinliğin sonunda dinleyicilerle konu çerçevesinde sohbet edilecek, sorular yanıtlanacak.

09.04.2019 13:30 – 15:00
ENKA Kültür Sanat – İbrahim Betil Oditoryumu
İstinye, İstanbul
Türkiye Tiyatro Vakfı “Bize Bir Tiyatro Müzesi Gerek”

Roland Barthes

Bir Başka Barthes
Merih Akoğul
Söyleşi, “Yapı Kredi 75. Yıl Konuşmaları”

“Fotoğraf iletisinin içeriği nedir? Fotoğraf neyi aktarır?
Tanımı gereği, sahnenin kendisini, harfi harfine gerçeği.”
Roland Barthes
Fransız denemeci, eleştirmen ve göstergebilimci, 20. yüzyılın en büyük yazın ustası Roland Barthes’ın, fotoğraf üzerine görüşleri Loca’da konuşulacak . Fotoğraf edebiyatının başyapıtı olan “Camera Lucida”da fotoğraf teorisi üzerine yazılarını toplayan Barthes, bu eseriyle fotoğrafı bambaşka bir alana taşıdı. Fotoğraf Kulübü’nde bu ay, Roland Barthes’ın “Camera Lucida”sı, A. Tufan Palalı’nın yazdığı “Kış Bahçesinden Fotoğrafa Bir Roland Barthes Yolculuğu” kitabıyla birlikte ele alınacak ve Barthes’ın, kendisi dışında kimsenin görmediği annesinin kış bahçesinde çekilmiş çocukluk fotoğrafının izinde bir yolculuğa çıkılacak.

10.04.2019 18:30
Yapı Kredi Kültür Sanat – Loca
Bir Başka Barthes

Yunan Sanatçı Constantin Pittas’ın Türk Dostunu Aradığı Sergisi:
Athens-İstanbul

Serginin çıkış sebebi Constantin Pittas’ın üzücü bir anısı. 30 sene önce fotoğraf çekmek için İstanbul sokaklarında gezerken saldırıya uğruyor ve soyuluyor. Parasız ve pasaportsuz , çaresiz bir şekilde gereken makamlara başvuruyor. Bu süreç içinde bir Türk genci ona yardımcı oluyor, yemeğini yediriyor, ihtiyaçlarını karşılıyor. Pittas, Yunanistan’a döndükten sonra ona yardımcı olan genç mektuplar gönderiyor ama Pittas ülkeye karşı çok kırgın olduğu için mektupları yanıtlamıyor.
Bu genç, Pittas’ı amcasının dükkanına götürdüğünde o dükkanda amcası ile birlikte çektiği tek bir kare fotoğrafları sergide yer alıyor. Sergide herkes bu fotoğrafa bakarak, genci tanıma ve Pittas’a yardımcı olma ihtimalini de düşünüyor çünkü Pittas şu anda o dostunun iletişim bilgilerine sahip değil ve o küskünlükle o zamanlar cevap vermemiş olduğu için şimdi bir burukluk hissediyor.
Sergide yer alan fotoğraflardan 30 yıl öncesinde kalan bu dostunu bulabilir. Bu sergiyi de adını bile hatırlayamadığı Türk arkadaşına ithaf ediyor.

Sanatçı Constantin Pittas “Sismanoglio Megaro’nun muhteşem sergi salonunu görünce aklına bu sergiyi düzenleme ve bu anısıyla birlikte, dostluğun ne kadar muhteşem bir şey olduğunu vurgulama şansını hissettiğini” söylüyor.

Ziyaret Saatleri: 15 Nisan 2019 akşamına kadar, Pazartesi-Cuma /15.00-20.00
Sismanoglio Megaro-Beyoğlu
İstiklal Caddesi No:60 Galatasaray

Yunan Sanatçı Constantin Pittas’ın Türk Dostunu Aradığı Sergisi
http://sanat-magazin.com/yazarlarimiz/nihal/yunan-pittas-turk-dostunu-bulmak-icin-sergi-acti/

Türkistan’dan Anadolu’ya Türk Kültürünün Devamlılığı Öğrenci Sempozyumu

İÜ Edebiyat Fakültesi ile Türk Kültürü ve Araştırmaları Kulübü tarafından ortaklaşa düzenlenecek olan “Türkistan’dan Anadolu’ya Türk Kültürünün Devamlılığı Öğrenci Sempozyumu” adlı program 18-19.04.2019 tarihlerinde, 09.00-17.00 saatleri arasında Kongre ve Kültür Merkezi Büyük Salonunda gerçekleşecektir.

Türkistan’dan Anadolu’ya Türk Kültürünün Devamlılığı Öğrenci Sempozyumu

İÜ Sinirbilim Kulübü 6. Sinirbilim Kongresi

Kongrede, Sinirbilim alanının multidisipliner yapısına uygun bir yelpazede, uzman bilim insanları ağırlanacak. Bilimsel içeriğin yüksek olacağı bu kongreye ait detaylar web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında paylaşılacaktır.

27-28.04.2019 İstanbul Tıp Fakültesi Prof. Dr. Aziz Sancar Amfisi
Sinirbilim Kongresi


Jacques-Louis David, “Marat’ın Ölümü”, 1793, Royal Museums of Fine Arts of Belgium

Neo-Klasisizm
Kemal İskender
Sanat Tarihi Konuşmaları


Fransız İhtilali’nin yaşandığı dönemde Klasisizm akımının yeniden canlanmasıyla, sanatta Antik Yunan ve Roma İmparatorluğu dönemlerinin klasik güzellik ve ihtişam anlayışı yeniden hakim oldu. Barok ve Rokoko döneminin aşırılıklarına tepki olarak ortaya çıkan ve 18.-19. yüzyıllara damgasını vuran Neo-Klasisizm akımı, Yunan sanatının ideal form ve ideal güzellik anlayışını öne çıkarmıştır. Neoklasik eserlerde figürler; sade, ciddi, hatta neredeyse duygusuz yüz ifadeleriyle ve kahramanlaştırılarak tasvir edilirler. Sanatçılar ilhamlarını antik dünyadan alırlar ve mitolojik hikâyeleri “yeni klasik” tarzda yeniden resmederler, antik dönem kahramanlarını andıran portreler üretirler. Görsel sanatların yanı sıra müzik, tiyatro ve mimari gibi çok farklı alanlarda da etkisini gösteren Neo-Klasisizm, 19. yüzyıl başlarında Romantizm akımının başlamasına kadar gelişimini sürdürmüştür.

29.04.2019 18:30
Yapı Kredi Kültür Sanat – Loca
Neo-Klasisizm

Tags: