(Turkish Uniform Accounting System)
BALANCE SHEET
ASSETS
I. CURRENT ASSETS
A. Liquid Assets
1. Cash
2. Cheques Received
3. Banks
4. Cheques Given and Payment Orders (-)
5. Other Liquid Assets

B. Marketable Securities
1. Share Certificates
2. Private Sector Bonds and Notes
3. Public Sector Bonds and Notes
4. Other Marketable Securities
5. Provision for Decrease in Value of Marketable Securities (-)

C. Trade Receivables
1. Customers
2. Notes Receivables
3. Rediscount on Notes Receivables (-)
4. Deposits and Guarantees Given
5. Doubtful Trade Receivables
6. Provision for Doubtful Trade Receivables (-)

D. Other Receivables
1. Due from Shareholders
2. Due from Affiliates
3. Due from subsidiaries
4. Due from Personnel
5. Other Receivables
6. Rediscounts on Other Notes Receivable (-)
7. Other Doubtful Receivables
8. Provision for Other Doubtful Receivables (-)

E. Inventories
1. Raw Material and Supplies
2. Semi – finished Goods in Production
3. Finished Goods
4. Merchandise
5. Other Inventories (-)
6. Provision for Inventories (-)
7. Advances Given For Purchases

F. Contract Progress Costs
1. Contract Progress Costs
2. Advances Given to Sub-Contractors

G. Prepaid Expenses and Income Accruals
1. Prepaid Expenses for Future Months
2. Income Accruals

H. Other Current Assets
1. Deferred VAT
2. Deductible VAT
3. Other VAT
4. Prepaid Taxes and Funds
5. Work Advances
6. Advances to Personnel
7. Inventory Shortages
8. Other Current Assets
9. Provision for Other Current Assets (-)

II. LONG TERM ASSETS
A. Trade Receivables
1. Customers
2. Notes Receivables
3. Rediscount on Notes Receivables (-)
4. Deposits and Guarantees Given
5. Provision for Doubtful Receivables (-)

B. Other Receivables
1. Due from Shareholders
2. Due from Affiliates
3. Due from subsidiaries
4. Due from Personnel
5. Other Receivables
6. Rediscounts on Other Notes Receivable (-)
7. Provision for Other Doubtful Receivables (-)

C. Financial Fixed Assets
1. Long Term Securities
2. Decrease in Value of Securities (-)
3. Affiliates
4. Capital Commitments for Affiliates (-)
5. Decrease in Value of Affiliates Shares (-)
6. Subsidiaries
7. Capital Commitments for Subsidiaries (-)
8. Decrease in Value of Subsidiaries Shares
9. Other Financial Fixed Assets
10. Decrease in Value of Other Financial Fixed Assets (-)

D. Tangible Fixed Assets
1. Land
2. Land Improvements
3. Buildings
4. Plant, Machinery and Equipment
5. Motor Vehicles
6. Furniture and Fixtures
7. Other Tangible Fixed Assets
8. Accumulated Depreciation (-)
9. Construction in Progress
10. Advances Given

E. Intangible Assets
1. Rights
2. Goodwill
3. Establishment and Formation Expenses
4. Research and Development Expenses
5. Special Cost
6. Other Intangible Fixed Assets
7. Accumulated Amortization (-)
8. Advances to Suppliers

F. Assets Subject to Amortization
1. Exploration / Research Expenses
2. Preparation and Development Expenses
3. Other Amortizable Assets
4. Accumulated Amortization (-)
5. Advances to Suppliers

G. Prepaid Expenses and Accrued Income
1. Prepaid Expenses for Future Years
2. Income Accruals

H. Other Fixed Assets
1. Deductible VAT In Future Years
2. Other VAT
3. Inventories for Future Years
4. Inventories and Tangible Fixed Assets to be Sold
5. Prepaid Expenses and Funds
6. Other Fixed Assets
7. Decrease in Value of Stocks (-)
8. Accumulated Depreciation (-)

TOTAL ASSETS (Tek Düzen Muhasebe Sistemi)
BİLANÇO
AKTİF (VARLIKLAR)
I-DÖNEN VARLIKLAR
A-Hazır Değerler
1-Kasa
2-Alınan Çekler
3-Bankalar
4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-)
5-Diğer Hazır Değerler

B-Menkul Kıymetler
1-Hisse Senetleri
2-Özel Kesim Tahvil Senet Ve Bonoları
3-Kamu Kesimi Tahvil Senet Ve Bonoları
4-Diğer Menkul Kıymetler
5-Menkul Kıymetler Değer Düşük.Karş.(-)

C-Ticari Alacaklar
1-Alıcılar
2-Alacak Senetleri
3-Alacak Senetleri Reeskontu (-)
4-Verilen Depozito ve Teminatlar
5-Şüpheli Ticari Alacaklar
6-Şüpheli Ticari Alacakların Karşılığı(-)

D-Diğer Alacaklar
1-Ortaklardan Alacaklar
2-İştiraklerden Alacaklar
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
4-Personelden Alacaklar
5-Diğer Çeşitli Alacaklar
6-Diğer Alacak Senetleri Reeskonto(-)
7-Şüpheli Diğer Alacaklar
8-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)

E-Stoklar
1-İlk Madde ve Malzeme
2-Yarı Mamuller
3-Mamuller
4-Ticari Mallar
5-Diğer Stoklar
6-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
7-Verilen Sipariş Avansları

F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri
1- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri
2- Taşeronlar Verilen Avanslar

G-Gelecek Aylara Ait Gider ve Gelir Tahakkukları
1-Gelecek Aylara Ait Giderler
2-Gelir Tahakkukları

H-Diğer Dönen Varlıklar
1-Devreden KDV
2-İndirilecek K.D.V.
3-Diğer K.D.V.
4-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
5-İş Avansları
6-Personel Avansları
7-Sayım ve Tesellüm Noksanları
8-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar
9-Diğer Çeşitli Dönen Varlıkların Karşılıkları(-)

II-DURAN VARLIKLAR
A-Ticari Alacaklar
1-Alıcılar
2-Alacak Senetleri
3-Alacak Senetleri Reeskontu (-)
4-Verilen Depozito ve Teminatlar
5-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)

B-Diğer Alacaklar
1-Ortaklardan Alacaklar
2-İştiraklerden Alacaklar
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
4-Personelden Alacaklar
5-Diğer Çeşitli Alacaklar
6-Diğer Alacak Senetleri Reesk.(-)
7-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)

C-Mali Duran Varlıklar
1-Bağlı Menkul Kıymetler
2-Bağ.Men.Kıym.Değer Düşük.Karş(-)
3-İştirakler
4-İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)
5-İşt.Serm.Payları Değ.Düşük.Karş(-)
6-Bağlı Ortaklıklar
7-Bağlı Ortaklıklara Serm.Taahhüt.(-)
8-Bağ.Ort.Serm.Payl.Değ.Düş.Karş(-)
9-Diğer Mali Duran Varlıklar
10-Diğer Mali Duran Varlıklar Değ.Düş.Karş(-)

D-Maddi Duran Varlıklar
1-Arazi ve Arsalar
2-Yeraltı veYerüstü Düzenleri
3-Binalar
4-Tesis ,Makina ve Cihazlar
5-Taşıtlar
6-Demirbaşlar
7-Diğer Maddi Duran Varlıklar
8-Birikmiş Amortismanlar (-)
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar
10-Verilen Avanslar

E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1-Haklar
2-Şerefiye
3-Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri
4-Araştırma ve Geliştirme Giderleri
5-Özel Maliyetler
6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık.
7-Birikmiş Amortismanlar (-)
8-Verilen Avanslar

F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
1-Arama Giderleri
2-Hazırlık ve Geliştirme Giderleri
3-Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varl.
4-Birikmiş Tükenme Payları (-)
5-Verilen Avanslar

G-Gelecek Yıl. Ait Gid.ve Gel.Tah.
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler
2-Gelir Tahakkukları

H-Diğer Duran Varlıklar
1-Gelecek Yıllarda İndirilecek K.D.V.
2-Diğer K.D.V.
3-Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
4-Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar
5-Peşin Ödenen Giderler ve Fonlar
6-Diğer Çeşitli Duran Varlıklar
7-Stok Değer Düşüklüğü Karş.(-)
8-Birikmiş Amortismanlar(-)

AKTİF ( VARLIKLAR) TOPLAMI

LIABILITIES

I. SHORT TERM LIABILITIES
A. Financial Liabilities
1. Bank Loans
2. Current Maturities of Long Term Credits and Accrued Interest
3. Current Maturities of Bonds and Accrued Interest
4. Bonds and Notes Issued
5. Other Securities Issued
6. Other Difference of Securities Issued (-)
7. Other Financial Liabilities

B. Trade Payables
1. Suppliers
2. Notes Payables
3. Rediscount on Notes Payables (-)
4. Deposits and Guarantees Received
5. Other Trade Payables

C. Other Liabilities
1. Due to Shareholders
2. Due to Affiliates
3. Due to subsidiaries
4. Due to Personnel
5. Other Liabilities
6. Rediscounts on Other Notes Payable (-)

D. Advances Received

E. Contract Progress Income

F. Taxes Payable and Other Fiscal Liabilities

1. Taxes and Funds Payable
2. Social Security Withholdings Payable
3. Overdue, Deferred or Restructured Taxes and Other Fiscal Liabilities
4. Other Fiscal Liabilities Payable

G. Provisions for Liabilities and Expenses
1.Provisions for Income Taxes and Other Legal Liabilities on Profit (-)
2.Prepaid Income Taxes and Other Legal Liabilities on Profit (-)
3. Provisions for Termination Indemnities
4. Provisions for Other Debts and Liabilities

H. Income Relating to Future Months and Expense Accruals
1. Income Relating to Future Months
2. Expense Accruals

I. Other Short Term Liabilities
1.Collected VAT
2. Other VAT
3. Inventory Overages
4 Other Short Term Liabilities

II. LONG TERM LIABILITIES
A. Financial Liabilities
1. Bank Loans
2. Bonds Issued
3 Other Securities Issued
4 Value Differences of Securities Issued (-)
5 Other Financial Liabilities

B. Trade Payables
1. Suppliers
2. Notes Payable
3. Rediscount on Notes Payables (-)
4. Deposits and Guarantees Received
5. Other Trade Payables

C. Other Liabilities
1. Due to Shareholders
2. Due to Affiliates
3. Due to subsidiaries
4. Other Payables
5. Rediscounts on Other Notes Payable (-)
6. Debts to the Public Sector, Deferred or Payable by Installments

D. Advances Received

E. Provisions for Debts Expenses
1. Provisions for Termination Indemnities
2. Provisions for Other Debts and Expenses

F. Income Relating to Future Periods and Expense Accruals
1. Income Relating to Future Periods
2. Expense Accruals

G. Other Long Term Liabilities
1. VAT Deferred to Following Years
2. Lots of Participation to Installations
3. Other Long Term Liabilities

III. SHAREHOLDERS EQUITY
A. Paid -In Capital
1. Capital
2. Un – Paid Capital (-)

B. Capital Reserves
1. Share Premium
2. Share Premium of Canceled Shares
3. Revaluation Fund of Tangible Fixed Assets
4. Revaluation Fund of Investments
5. Other Capital Reserves

C. Profit Reserves
1. Legal Reserves
2. Statuary Reserves
3. Extraordinary Reserves
4. Other Reserves
5. Special Funds

D. Retained Earnings

E. Losses From Previous Years (-)

F. Net Profit (Loss) For The Period
LIABILITIES (SOURCES) PASİF(KAYNAKLAR)

I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
A-Mali Borçlar
1-Banka Kredileri
2-Uzun Vade.Kredi.Anapa.Taks.ve Faiz
3-Tahvil,Anapa.ve Borç,Taksit ve Faizl.
4-Çıkarılmış Bonolar ve Senetler
5-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
6-Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)
7-Diğer Mali Borçlar

B-Ticari Borçlar
1-Satıcılar
2-Borç Senetleri
3-Borç Senetleri Reeskontu (-)
4-Alınan Depozito ve Teminatlar
5-Diğer Ticari Borçlar

C-Diğer Borçlar
1-Ortaklara Borçlar
2-İştiraklere Borçlar
3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4-Personele Borçlar
5-Diğer Çeşitli Borçlar
6-Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)

D-Alınan Avanslar

E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri

F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümler

1-Ödenecek Vergi ve Fonlar
2-Öden.Sosyal Güvenlik Kesintileri
3-Vade Geçm.Ertele.veyaTaks.Ver.Diğ.Yükü.
4- Diğer Yükümlülükler

G-Borç ve Gider Karşılıkları
1-Dön.Karı Verg.ve Diğ. Yasal Yüküm.Karşıl.

2-Dön. Karı.Peşin Öden.Verg.ve Diğ.Yükü.(-)

3-Kıdem Tazminatı Karşılığı
4-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları

H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuk.

1-Gelecek Aylara Ait Gelirler
2-Gider Tahakkukları

I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
1-Hesaplanan K.D.V.
2-Diğer K.D.V
3-Sayım ve Tesellüm Fazlaları
4-Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar

II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
A-Mali Borçlar
1-Banka Kredileri
2-Çıkarılmış Tahviller
3-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
4-Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)
5-Diğer Mali Borçlar

B-Ticari Borçlar
1-Satıcılar
2-Borç Senetleri
3-Borç Senetleri Reeskontu (-)
4-Alınan Depozito ve Teminatlar
5-Diğer Ticari Borçlar

C-Diğer Borçlar
1-Ortaklara Borçlar
2-İştiraklere Borçlar
3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4-Diğer Çeşitli Borçlar
5-Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)
6-Kamu. Olan Ertelenmiş ve Taksit. Borçlar

D-Alınan Avanslar

E-Borç ve Gider Karşılıkları
1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları
2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları

F-Gelecek Yıl.Ait Gelir.ve Gider Tahakkuk.

1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler
2-Gider Tahakkukları

G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
1-Gelec.Yıl.Ertelen.veya Terkin Edilen K.D.V.
2-Tesise Katılma Payları
3-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

III-ÖZ KAYNAKLAR
A-Ödenmiş Sermaye
1-Sermaye
2-Ödenmemiş Sermaye (-)

B-Sermaye Yedekleri
1-Hisse Senedi İhraç Primleri
2-Hisse Senedi İptal Karları
3-M.D.V.Yeniden Değerleme Artışları
4-İştirakler Yeniden Değerleme Artışları
5-Diğer Sermaye Yedekleri

C-Kar Yedekleri
1-Yasal Yedekler
2-Statü Yedekleri
3-Olağanüstü Yedekler
4-Diğer Kar Yedekleri
5-Özel Fonlar

D-Geçmiş Yıllar Karları

E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)

F-Dönem Net Karı (Zararı)
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

BALANCE SHEET FOOTNOTES

1.The upper limit of registered capital of corporations where the registered capital system is accepted…………………………………………….TL

2. Payments to top managers such as chairman and members of The Board, general manager, general co-ordinator, assistants to general manager and general secretary;

a)Total amount of each type of advance and loan granted in the current period………………………..TL
b)The balance of advance or loan granted at the end of the period………………………………………..TL

3. Total amount of insurance on assets………..TL

4.Total amount of mortgages and other guarantees obtained for receivables………………TL

5.Total amount of mortgages and other guarantees given for liabilities…………………TL

6.Total amount of commitments which are not shown in liabilities………………………………….TL

7.Foreign currencies in cash and banks

Foreign Exchange Quantity Rate of exchange Total
TL Amount
………………………… ………… ……………………. …………….

8.Receivables from foreign countries(including advances)
Foreign Exchange Quantity Rate of exchange Total
TL Amount
………………………… ………… ……………………. …………….

9.Payables to foreign countries(including advances)

Foreign Exchange Quantity Rate of exchange Total
TL Amount
………………………… ………… ……………………. …………….

10.Amounts of bank guaranteed bonds and commercial papers in circulation…………………TL

11.Total amounts of investment allowances related to current and future periods……………..TL

12.Amounts of convertible bonds in circulation
…………………………………………………………………TL

13.List of share certificates which represent the
capital :

Type Order Number exponents Total Amount
…………. …… ……….. ……………….. ………………TL

14.Amount of share capital issued in current period………………………………………………………..TL

15.List of owners or shareholders who hold more than 10% of the capital:

Name Percentage of share Amount of share
………. ……………………………… ………………..TL

16.List of participations and subsidiaries owned more than %10 of their share capital:

Name Percentage of total amount of last period profit
Share share
………. …………………. ……………..TL ………….TL

17.Valuation Method of Inventory

a)Method used in current period………………………..
b)Method used in previous Period …………………….
c)If there is a change in valuation method of inventory, amount of increase(+) or decrease(-) on inventory resulting from such change…………….TL

18.Movements of fixed assets in current period

a)cost of fixed assets purchased , produced or constructed………………………………………………..TL
b)cost of fixed assets sold or written of………….TL
c) amount of revaluation increase in current period…………………………………………………………TL

-Increase in cost of assets(+)………………..TL
-Increase in accumulated depreciation(-)..TL

19. Trade receivables and trade payables from parent company , subsidiaries and participations

Trade receivable Trade Payable

1-Parent company ………………….. ………………….
2-Subsidiaries ………………….. …………………
3-Participations ………………….. ………………….

20. Average number of Personnel in current period…………………………………………………………….

21.Information about post-balance sheet events:

22.Information about material contingent loses and contingent gains which their amounts can not be estimated(The nature of legal conflicts which may effects the results for the period or incurred the business debt are stated in this section.)

23.Information about changes in accounting estimates and their monetary effects, those which have materially effect to gross profit ratios.

24.Amount of blocked deposits in banks……………
………………………………………………………………..TL

25.Amount of securities issued by shareholders, participations and subsidiaries and issuers of them……………………………………………….TL

26.Amount of non-paid up shares received from participations and subsidiaries due to capital increase realised from internal resources………. ………………………………………………………………….TL

27.Amount of unaccured liabilities of interests for future periods related to short and long- term credits and bonds payable(including redeemed shares) ……………………………………………………….TL

28.Amount of obligations granted such as guarantees, commitments, bailments, endorsements in favour of the shareholders, participations and subsidiaries ………………………TL

29.Other significant matters effecting to or making financial statements more clear, interpretable and understandable should be disclosed.

30.Approvel date of balance sheet.
………../………/…….. BİLANÇO DİPNOTLARI

1.Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı………………TL

2.Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere :

a) Cari dönemde verilen her çeşit avans veya borcun toplam tutarı…………………………………..TL
b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi……………………………………………………TL

3.Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı………………………………………………………..TL

4.Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı……………………………TL

5.Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı……………………………TL

6.Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı………………………………………………………..TL

7.Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları

Döviz Cinsi Miktarı Döviz Kuru Toplam Tutarı
TL
…………. ………….. …………. ……………..TL

8.Yurt dışından alacaklar(avanslar dahil):
Döviz Cinsi Miktarı TL Kuru Toplam Tutarı

…………….. …………. …….. ………… ……………TL

9. Yurt dışına borçlar(avanslar dahil):

Döviz Cinsi Miktarı TL Kuru Toplam Tutarı

………….. ……….. …………. ……………..TL

10. Tedavüldekİ tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarları…………….. ……..TL

11. Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı …………………..TL

12.Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı …………….TL

13.Sermayeyi temsi eden hisse senetlerinin dökümü:

Türü Tertibi Adedi Üsleri Toplam Tutarı
………. ……….. ……… …………. ………………TL

14. Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı……………………………………………………………

15. İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortaklarının :

Adı Pay Oranı Pay Tutarı ……………………….. …………….. …………..TL

16. Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklıkların :

Adı Pay Oranı Toplam Sermayesi Son Dönem karı

………… …………. ………………TL ……………..TL

17. Stok değerleme yöntemi

a)Cari dönemde uygulanan yöntem ……………
b)Önceki dönemde uygulanan yöntem………..
c) Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış (+) veya azalış(-) tutarı …………………………………………..TL

18. Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri

a)Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti…………………………….TL
b)Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti…………………………….TL
c)Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları ……………………………………………………TL

-Varlık maliyetlerinde (+) …………TL
– Birikmiş amortismanlarda(-)…… TL

19. Ana kuruluş , bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları

Ticari Alacak Ticari Borç

1-Ana kuruluş …………….. ……………..
2-Bağlı ortaklık …………….. ……………..
3-İştirakler ……………. ………………

20. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı………………………………………………………….

21.Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklama gerektiren hususlara ilişkin bilgi:

22.Belli bir öneme sahip olan ancak , tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi, (İşletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır.)

23.İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri

24.Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar …………………………………………………… TL

25.Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar ………………………….TL

26. İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları……………………………………………………TL.

27.Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin (katılma intifa senedi dahil) kredi ve menkul kıymet türleri itibariyle tahakkuk etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz borçları tutarları……………………………………………………TL

28.Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı…………………………………TL

29.Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık,yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar,

30.Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih
……./……./……

Turkish Uniform Accounting System)
STATEMENT OF INCOME

A. GROSS SALES
1. Domestic Sales
2. Export Sales
3 .Other Sales

B. sales deductions (-)
1. Sales Returns (-)
2. Sales Discounts (-)
3. Other Deductions (-)

C. NET SALES

D. COST OF SALES (-)
1. Cost of Products Sold (-)
2. Cost of Merchandise Sold (-)
3. Cost of Services Rendered (-)
4. Cost of Other Sales (-)

GROSS PROFIT OR (LOSS)

E. OPERATING EXPENSES (-)
1. Research and Development Expenses (-)
2. Marketing, Selling and Distribution Expenses
3. General Administration Expenses (-)

OPERATING PROFIT OR (LOSS)

F. INCOME AND PROFIT FROM OTHER OPERATIONS
1. Dividend Income From Affiliates
2. Dividend Income From Subsidiaries
3. Interest Income
4. Commission Income
5. Provisions no Longer Required
6. Profit on Sale of Marketable Securities
7. Profit From Foreign Currency Exchange
8. Rediscount Income
9. Other Income and Profit

G. EXPENSES AND LOSSES FROM OTHER OPERATIONS (-)
1. Commission Expenses (-)
2. Provisions (-)
3. Loss on Sale of Marketable Securities
4. Loss From Foreign Currency Exchange
5. Rediscount Interest Expense (-)
6. Other Ordinary Expenses and Loses (-)

H. FINANCIAL EXPENSES (-)
1. Short Term Borrowing Expenses (-)
2. Long Term Borrowing Expenses (-)

ORDINARY PROFIT OR (LOSS)

I. EXTRAORDINARY REVENUES AND PROFITS
1. Previous Period Revenues and Profits
2. Other Extraordinary Revenues and
Profits

J. EXTRAORDINARY EXPENSES AND LOSES (-)
1. Idle Capacity Expenses and Losses (-)
2. Previous Period Expenses and Losses (-)
3.Other Extraordinary Expenses and Losses (-)

PROFIT OR (LOSS) FOR THE PERIOD

K. PROVISIONS FOR TAXES PAYABLE AND
OTHER STATUARY OBLIGATIONS (-)

NET PROFIT OR (LOSS) FOR THE YEAR
(Tek Düzen Muhasebe Sistemi)
GELİR TABLOSU

A-BRÜT SATIŞLAR
1-Yurtiçi Satışlar
2-Yurtdışı Satışlar
3-Diğer Gelirler

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)
1-Satıştan İadeler (-)
2-Satış İskontoları (-)
3-Diğer İndirimler (-)

C-NET SATIŞLAR

D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
1-Satılan Mamuller Maliyeti (-)
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI

E-FAALİYET GİDERLERİ (-)
1-Araştırma ve Geliştirme Gid. (-)
2-Pazarl. Satış ve Dağıt. Gid. (-)
3-Genel Yönetim Giderleri (-)

FAALİYET KARI VEYA ZARARI

F-DİĞ. FAAL.OLAĞ.GEL.VE KAR
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gel.
3-Faiz Gelirleri
4-Komisyon Gelirleri
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar
6-Menkul Kıymet Satış Karları
7-Kambiyo Karları
8-Reeskont Faiz Gelirleri
9-Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar

G-DİĞ. FAAL.OLAĞ.GİD.VE ZAR.(-)

1-Komisyon Giderleri
2-Karşılık Giderleri
3-Menkul Kıymet Satış Karları
4-Kambiyo Zararları
5-Reeskont Faiz Giderleri
6-Diğer OLağan Gider ve Zararlar

H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
1-Kısa Vadeli Borçlanma Gid. (-)
2-Uzun Vadeli Borçlanma Gid. (-)

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR

I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KAR.
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar

J-OLAĞANDIŞI GİD. VE ZAR(-)
1-Çalışmayan Kısım Gid. ve Zarar(-)
2-Önceki Dönem Gider ve Zarar(-)
3-Diğer Olağandışı Gid.ve Zarar(-)

DÖNEM KARI VEYA ZARARI

K-DÖN.KAR.VER.VE DİĞ.YASAL YÜK.KARŞ(-)

DÖNEM NET KARI

INCOME STATEMENT FOOTNOTES

1. All depreciation, amortisation and depletion expenses of current year……………………….TL

a)Depreciation expenses …………TL

aa)Usual depreciation expenses…..TL

bb)Depreciation expenses after
revaluation…………………………….TL

b) Amortisation and depletion expenses…TL

2.Provision expenses of current year…………….TL

3.Financial expenses of current period…………..TL.

a)Charged to production costs……………..TL

b)Charged to fixed asset costs……………..TL

c)Charged to expenses of the Period
directly………………………… ………………..TL

4.Amount of financial expenses paid to parent company , main establishment, subsidiaries and participations in total financial expenses.(Those which are over than 20% of the total amount should be disclosed separately)……………………TL

5.Sales to parent company , main establishment subsidiaries and participations ((Those which are over than 20% of the total amount should be disclosed separately)……………………………………TL

6.İnterests, rents and etc. received from or paid to parent company , main establishment subsidiaries and participations ((Those which are over than 20% of the total amount should be disclosed separately)………………………………………………….TL

7.Total amount of wages and other benefits granted to top management such as the chairman, board of directors, general manager, general coordinator, assistant to general manage ………………………………TL

8.Increase (+) or decrease(-) occurred depreciation expenses of the Period because of changes in depreciation methods and depreciation calculating techniques………………………………………………………..TL

9.Cost calculation systems (stage or order) and evaluation methods of inventory (weighted average , first in first out , moving weighted average method, etc.)

10.The reasons of not doing completely or partly a physical count of inventory :

11.Amounts of sales related to sub -product, scrap, remnants and etc. materials and services
included in domestic and export sales accounts if those exceed 20% of gross sales………………….TL

12.Explanatory note related to revenues or profits and expenses or losses of previous period with sources and amounts of them.

13.Earning per share and rate of dividend for common stocks and preference stocks …………….
GELİR TABLOSU DİPNOTLARI

1.Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları…………………………………………TL

a)Amortisman giderleri………………………..TL

aa)Normal amortisman giderleri……TL

bb)Yeniden değerlemeden
doğan amortisman giderleri………….TL

b)İtfa ve tükenme payları……………………..TL

2.Dönemin karşılık giderleri…………………………TL

3.Dönemin tüm finansman giderleri……………..TL

a)Üretim maliyetine verilenler………………..TL

b)Sabit varlıkların maliyetlerine verilenler .TL

c)Doğrudan gider yazılanlar…………………..TL

4.Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (toplam tutar içindeki payları %20’yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) ……………………………………….. TL

5. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satışlar. (toplam tutar içindeki payları %20’yi aşanlar ayrıca gösterilecektir)………………….. ……..TL

6. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar içindeki payları %20 yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) …………………………………. …..TL

7. Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı ………………………………..TL

8. Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+)veya azalış (-)……………………………………….TL

9. Stok maliyeti hesaplama sistemleri (safha veya sipariş maliyeti gibi) ve yöntemleri ( ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet gibi.)

10.Varsa tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri:

11.Yurt içi ve yurt dışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları………..TL

12.Önceki döneme ilişkin gelir ve karlar ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynaklarını açıklayıcı not :

13. Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kar ve kar payı oranları ……………………………………………..

(Turkish Uniform Accounting System)
CASH FLOWS STATEMENT

A- CASH AT THE BEGINNING OF THE PERIOD

B- CASH INFLOWS WITHIN THE PERIOD

1. Cash From Sales
a) Net Sales
b) Decrease in Trade Receivables
c) Increase in Trade Receivables (-)

2. Cash From Other Operations

3. Cash Received from Extraordinary Income and Profit

4.Cash Received from Increase in Short Term Liabilities

a) Securities Issued
b) Credits Obtained
c) Other Increases

5. Cash Received from Increase in Short Term Liabilities
a) Issuance of Securities
b) Credits Obtained
c) Other Increases

6. Cash Received From Share Capital Increase

7. Cash Received From Share Premium

8. Other Cash Received From Cash Inflows

C – CASH OUTFLOWS WITHIN THE PERIOD

1. Cash Outflows due to Costs
a) Cost of Sales
b) Increase in inventories
c) Decrease in Trade Payables
d) Increase in Trade Payables (-)
e) Expenses not Requiring Cash Payments Such as Depreciation and Provisions (-)
f) Decrease in Inventories(-)

2. Cash Outflows Due to Operating Expenses
a) Research and Development Expenses
b) Marketing, Selling and Distribution Expenses
c) General and Administrative Expenses
d) Expenses not Requiring Cash Payments Such as Depreciation and Provisions (-)

3. Cash Outflows Related to Other Expenses and
Losses
a) Ordinary Expenses and Losses
b) Other Expenses and Losses not Requiring
Cash Payments(-)

4. Cash Outflows Due to Financial Expenses

5. Cash Outflows due to Extraordinary Expenses and Losses
a) Extraordinary Expenses and Losses
b) Expenses and Losses Not Requiring Cash
Payments(-)

6. Cash Outflows Due to investment in non-current
assets

7. Cash Outflows Due to Short Term Liability
Payments
a) Current Maturities of Marketable Securities
b) Principal Payments of Marketable Securities
c) Other Payments

8. Cash Outflows Due to Long Term Liability
Payments
a) Current Maturities of Marketable Securities
b) Principal Payments of Marketable Securities
c) Other Payments

9. Taxes and Other Similar Charges Paid

10. Dividends Paid

11. Other Cash Outflows

D- CASH AT THE END OF PERIOD (A+B+C)

E- INCREASE IN CASH (B-A)
(Tek Düzen Muhasebe Sistemi)
NAKİT AKIM TABLOSU

A- DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU

B- DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ

1- Satışlardan Elde Edilen Nakit
a) Net Satışlar
b) Ticari Alacaklardaki Azalışlar
c) Ticari Alacaklardaki Artışlar (-)

2- Diğer Faal.Olağan Gelir ve Karlardan Dolayı Sağ.Nakit

3- Olağandışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit

4- Kısa Vadeli Yabancı Kayn. Artışlardan Sağ. Nakit
( Alımlarla İlgili Olmayan )

a) Menkul Kıymet İhraçlarından
b) Alınan Krediler
c) Diğer Artışlar

5- Uzun Vadeli Yabancı Kayn. Artışlardan Sağ. Nakit
a) Menkul Kıymet İhraçlarından
b) Alınan Krediler
c) Diğer Artışlar

6- Sermaye Artışlarından Sağlanan Nakit

7- Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit

8- Diğer Nakit Girişleri

C- DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI

1- Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
a) Satışların Maliyeti
b) Stoklardaki Artışlar
c) Ticari Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan) Azalışlar
d) Ticari Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan) Artışlar (-)
e) Amortisman ve Nakit Çıkış Gerektirmeyen
Giderler (-)
f) Stoklardaki Azalışlar

2- Faaliyet Gid.İlişkin Nakit Çıkışları
a) Araştırma ve Geliştirme Giderleri
b) Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri
c) Genel Yönetim Giderleri
d) Amort. ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (-)

3- Diğer Faal.Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışları
a) Diğer Faal.İlgili Olağan Gider ve Zararları
b) Amort.ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gid.ve Zararlar(-)

4- Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışları

5- Olağandışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı
a) Olağandışı Gider ve Zararlar
b) Amort.ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gid.ve Zararlar(-)

6- Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları

7- Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri ( Alımlarla ilgili olm.)
a) Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri
b) Alınan Krediler Anapara Ödemeleri
c) Diğer Ödemeler

8- Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri (Alımlarla
ilgili olm.)
a) Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri
b) Alınan Krediler Anapara Ödemeleri
c) Diğer Ödemeler

9- Ödenen Vergi ve Benzerleri

10- Ödenen Temettüler

11- Diğer Nakit Çıkışları

D- DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU ( A+B-C )

E- NAKİT ARTIŞI (B-A)

(Uniform Accounting System)
FUNDS FLOW STATEMENT

A. SOURCES OF FUNDS
1. Funds provided from Operations
a) Operating Profit
b) Depreciation and Amortization
c) Other Expenses not Requiring Fund Outflow
d) Other Income not Providing Fund Inflow(-)

2. Sources From Extraordinary Operations
a) Extraordinary Profit
b) Expenses not Requiring Fund Outflow
c) Income not Providing Fund Inflow

3. Reductions in Current Assets

4. Reductions in Amounts of Fixed Assets

5. Increase in Short Term Foreign Sources

6. Increase in Long Term Foreign Sources

7. Share Capital Increase

8. Premiums on Capital Stock

B. USE OF FUNDS
1. Funds Flow Relating to Operating Activities
a) Operating Loss
b) Depreciation
c) Expenses not Involving Outflow of Funds
d) Income Not Involving Inflow of Funds

2. Fund Usage Due to Extraordinary Operations
a) Extraordinary Loss
b) Expenses Nor Involving Outflow of Funds
c) Income Not Involving Inflow of Funds (-)

3. Taxes and Similar Charges Paid

4. Dividends Paid

5. Increase in Current Assets

6. Increase in Non-Current Assets

7. Decrease in Short Term Liabilities

8. Decrease in Long Term Liabilities

9. Decrease in Capital
(Tek Düzen Hesap Sistemi)
FON AKIM TABLOSU

A.KAYNAKLAR
1.Faaliyet Karından Sağlanan Kaynak
a)Faaliyet Karı
b)Amortismanlar
c)Fon Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler
d)Fon Girişi Sağlamayan Gelirler(-)

2.Olağanüstü Kardan Sağlanan Kaynak
a)Olağanüstü Kar
b)Fon Çıkışı Gerektirmeyen Giderler
c)Fon Girişi Sağlamayan Gelirler

3.Dönen Varlıkların Tutarında Azalış

4.Duran Varlıkların Tutarında Azalış

5.Kısa Vadeli Borçlarda Artış

6.Uzun Vadeli Borçlarda Artış

7.Sermaye Artırımı

8.Emisyon Primi

B.KAYNAK KULLANIMLARI
1.Faaliyet Zararından Dolayı Kay. Kullanımı
a)Faaliyet Zararı
b)Amortismanlar
c)Fon Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler
d)Fon Girişi Sağlamayan Diğer Gelirler

2.Olağanüstü Zarardan Dolayı Kay. Kullanımı
a)Olağanüstü Zarar
b)Fon Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler
c)Fon Girişi Sağlamayan Gelirler

3.Ödenen Vergi ve Benzerleri

4.Ödenen Temettüler

5.Dönen Varlıkların Tutarında Artış

6.Duran Varlıkların Tutarında Artış(Y.D.Hariç)

7.Kısa Vadeli Borçlarda Azalış

8.Uzun Vadeli Borçlarda Azalış

9.Sermayede Azalış

Nazım Hesaplar: Off-Balance Accounts

Bir yanıt yazın