Proofreading kelimesi çeviri sektöründe son okuma/düzeltme okuması terimi ile karşılanır.
Düz çevirilerde proofreading daha çok birden fazla yazar tarafından tercüme edilen ve sonradan tek bir bütün hale getirilen tercümelerde proofreading yapan kişinin tüm tercümanların kullandığı terimleri bilmesi ve onları ortak şekilde kullanması gerekmektedir. Buradaki amaç farklı bölümleri sorunsuz bir şekilde bir araya getirmek ve okuyucunun ( sözleşme, tez, araştırma, kitap veya ödev) metnin başından sonuna kadar kafa karışıklığı yaşamadan açık bir biçimde olayı anlayabilmesidir. Bu gereksinimler proofreading sürecinin hedef dil ve ana dilbilgisine sahip olan ve ayrıca gramer ve imla konusunda bilgili kişiler tarafından yapılmasını gerektirmektedir.
Normal çevirilerin yanı sıra özellikle terminolojiyi tam olarak bilmeyen biri tarafından yapılan teknik, hukuk, edebi, medikal çevirilerde ve terminolojik açıdan kontrol edilmesi gereken özel yazılarda uzman bir kişinin son okumasına ihtiyaç duyulur. Bunun yanında tercüme içermeyen, kişinin kendi dilinde yazdığı yazıların formal durumlara uyarlanması, akademik tez çalışmaları, yayınlanacak eserlerin gözden geçirilmesi gibi durumlarda da metin okunur, imla ve yazım denetimi yapılır, gramer açısından ve anlatım bozuklukları açısından kontrol edilir. Bu anlamda proofreading sürecini tam olarak yerine getiren profesyonel ajanslarla çalışmanız oldukça önemlidir. Çünkü proofreading yapacak kişinin güncel imla kurallarından, yazım hatalarından, anlatım bozukluklarından günü gününe haberdar olması gerekmektedir.

Tags: