Yerelleştirme veya diğer adı ile lokalizasyon; dünya çapında yapılan ticari, ekonomik, edebi, medikal ve teknik tüm kaynakların geliştirme sürecinde, içeriklerin, süreçlerin, ürünlerin ve yazılımların sunulan bölge, ülke, kültür ve etnik topluluğa özgü pazar ya da coğrafi bölgede bulunan yerel dilsel ve kültürel özelliklere adapte edilmesi,  uygulamanın farklı kültür ve dil seçeneklerine göre çalışabilecek şekilde tasarlanmasıdır. Eskiden genelde programlama ve yazılım alanında özellikle farklı dil desteği sağlayacak uygulamaların geliştirilmesinde, birkaç dile birden destek vermek istendiğinde dil çeşitliliğinin yanı sıra, aynı dili konuşan fakat farklı takvimler, farklı parasal ve farklı sayısal sıralamalar kullanan kültürler de bir araya gelmiş ve yerelleştirme terimi, ortaya çıkan bu karışıklığın çözülmesi sebebi ile kullanılan yöntemlerle anılmaya başlanmıştır.

Tags: