Yeminli çeviri bürosu olmak için öncelikle en az bir resmi noter ile anlaşmanız bulunması gerekmektedir. Bu anlaşma ile bünyenizde bulunan yeminli çevirmenlerin yaptığı ve doğruluğunu imza ve kaşe ile beyan ettikleri çevirilerinizin noterden tasdik almasına olanak sağlanır. Salt bu anlaşma tek başına sizi yeminli tercüme bürosu olmaya yetkili kılmaz. Yetki belgeniz, tescil evrağınız ve yeminli tercüme bürosu kaşeniz olmadan yasal olarak yeminli tercüme bürosu ibaresi kullanmanız doğru değildir. Bu tescil belgesi de TUÇED’den alınır. Bu belgeyi alabilmek için öncelikle mutlaka şirket sahibinin yeminli çevirmen olması gerekmektedir. Daha sonra adli sicil kaydı ve dil ile ilgili diploma ve sertifikalar gerekmektedir. Şirket olarak sahip olduğunuz resmi belgelerle işlevinizi ve saygınlığınızı da kanıtlamanız gerekmektedir. Bu sayede noter yeminli çeviri bürosu olabilirsiniz. Ülkemizde yaklaşık 450 tane çeviri bürosu olmasına rağmen sadece yaklaşık 20 kadarı resmi çeviri bürosudur.

Tags: