Fırat Bey’in değerli görüşünü tartışmaya açıyorum.

Geçenlerde tercüman ve mütercim kelimelerinde ayrıma gidildi. Bu ayrıma katılamayacağım.

Mütercim: Arapça bir kelime olup bir dilden diğer dile çeviren kişi için kullanılır.

Tercüman: Arapça’da kullanılan terceme (çeviri) kelimesinin bir sesinin değiştirilip tercüme şekline dönüştürülmesi ve kelimenin sonuna İrani dillerde bir çoğul takısı olan “-an” ekinin getirilmesi sonucu oluşturulmuş bir kelimedir. Temel manası “tercümeler” olsa da zamanla tercüme eden kişi manasında kullanılagelmiştir.

Dolayısıyla ikisi de çevirmen demektir: Sözlü/yazılı tercüman/mütercim.

Ancak bu kelimeye birileri zorla başka manalar yükleyip illa ki İngilizcede olduğu gibi birini translator diğerini de interpreter manasında kullanacağım derse bu mantık Türkçeye ait değil temelde İngilizcedeki şekline özenti şekline döner.

Her dil kutsaldır ve en iyi şekilde kullanılmaya layıktır.

Tags:

1 Comment

  1. Son derece gereksiz, altyapısı olmayan ve dilbiliminden uzak olunduğunu ortaya koyan bir görüş… Temelinde bence farklı dürtü veya amaçlar yatmaktadır. Ayrıca translator ve interpreter arasında da fark vardır ve bu fark özenti ile ortaya çıkarılmış zorlama bir yorum değil, içerik bakımından geçerliliği olan bir görüştür.

Comments are closed.