5 günde 200 bin karakter çeviri yapabilen ama aşağı sokaktaki bakkala gitmeye üşenen biz çevirmenler için uzaktan eğitimi amaçlayan bir çeviri sertifika programı. Atılım Üniversitesi tarafından düzenlenen etkinliğin amacı mektepli olmayan yani çeviri mesleğine akademik altyapı ile başlamamış ama çeviriye gönül vermiş olan tercümanların, akademik düzeyde çeviribilim bilgisi almaları ve çeviri yeteneklerinin geliştirilmesi. Şu anda sadece İngilizce-Türkçe dil çiftinde yayını yapılacak eğitimin alt koşulu, çevirmenin ön lisans ve lisans diploması sahibi olması.

Programın içeriğiyle ilgili bilgi şu şekilde:

“Programın 7 ana ders ve 15 iş günü mecburi stajdan oluşması öngörülmektedir. Ana derslerin tamamı zorunlu olup 8’er haftalık 3 dönem içerisinde tamamlanması düşünülmektedir. İlk iki dönem 3’er ders ve son dönemde 1 ders + staj verilmesi uygun görülmüştür. Dersler uzaktan eğitim gereklerine uygun olarak Atılım üniversite’si tarafından altyapısı sağlanan Moodle sistemi üzerinden işlenecektir. Her bir ders, içeriğine göre öğretim elemanı tarafından planlanacaktır.

Programın başlangıcında katılımcılar ve öğretim elemanları bir tanışma toplantısı düzenleyecektir. Her dersle ilgili katılımcıların yükümlülüğü olan tüm belgeler her hafta başında moodle sistemine yüklenecektir. Dersler çevirinin dağası gereği İngilizce – Türkçe işlenecektir. Finalerden önce son dersler yüz yüze yapılacaktır. Finaller dışında bütün sınav ve değerlendirmeler moodle sistemi aracılığıyla yapılacaktır.
Üniversitelerin ön lisans yada lisans programlarından mezun olan, KPDS ‘den 70, TOEFL İBT’de 84, TOEFL CBT’den 221-222, TOEFL PAPER BASED’den 561-562, IELTS’den 5, FCE’den C alan kişiler başvuruda bulunabilir. Başvuru için Mezuniyet diploması ve yabancı dil seviyesini gösteren belge gerekmektedir.

24 hafta sürecek eğitimin sonunda, derslerden başarılı olan katılımcılara “Başarı Belgesi” verilecektir. Katılım 20 kişi ile sınırlıdır.

Eğitimi veren kişiler
Prof. Dr. N. Berrin Aksoy
Dr. Barış Emre Alkım
Dr. Bengü Aksu Ataç
Dr. Özlem Şahin Soy
Dr. Özge Akın Mengenli
Öğr. Gör. Naile Sarmaşık
Arş. Gör. Asiye Öztürk
Arş Gör. Gökçen Umsan

Konular
Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi: Bu dersin temel amacı, sosyal bilimlerin çeşitli dilsel özellikleri ve bunların çeviriye ve terminolojiye etkisi hakkında (kültürel farklılıklar, içerik, sözcük seçimi, metin işlevi, sözdizimsel yapılar, vb. açısından) bilgi elde etmektir. Bu ders çeviriyi teori ve uygulama olarak çift bakış açısıyla değerlendirmektedir. Ders süresince, çevirmenlerin seçimlerine etkisi olan çeşitli teorik ve pratik konular ele alınır ve farklı türlerdeki sosyal bilimler metinlerinin çevirimlesin de kullanılan teknik ve stratejilerle ilgili alıştırmalar ve çeviriler yapılır. Bu derste çeviri çalışmaları simülasyonları, gerçek iş yaşamı koşulları canlandırılarak uygulanabilir. Ders, İngilizce ve Türkçe yapılır.