Merhaba,

Şu anda Ulusal Çevirmelik Standardı’nın “Yeterlilikler” kısmı ile ilgili çalıştay içindekilerden bir bilgi alamadım, muhtemelen dönem itibariyle çok yoğun bir zamandır. Şu anda bildiğim kadarı ile “Yeterlilik” kısmı hazırlanıyor. Belgelendirme kısmına daha sonra geçilecek. MYK’nın konu ile ilgili cevabını da aktarıyorum. Bilginize.

“Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) 07.10.2006 tarih ve 26312 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5544 sayılı Kanun ile kurulmuştur. MYK’ nın amacı; Avrupa Birliği (AB) ile uyumlu Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemini (UMYS) kurmak ve işletmektir.

Ulusal Yeterlilik Sisteminin kurulması ve işletilmesi aşamalı olarak gerçekleştirilecek bir süreçtir. Bu süreçte MYK öncelikli olarak meslek standartlarını belirlemekte sonrasında ise meslek standartlarını temel alan yeterlilikler geliştirilerek bu yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapılmaktadır. Bahsi geçen görevler bizzat MYK tarafından değil görevlendirdiği kurum ve kuruluşlar vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Mesleklere ilişkin standart ve yeterlilik belirleme çalışmaları sektör ihtiyaçları dikkate alınarak MYK tarafından kademeli olarak başlatılmış olup, tespit edilen standartlar ve yeterlilikler Kurumumuzun internet sitesinde kamuoyunun görüşlerine sunulmuştur.

Ulusal Yeterlilik Sisteminin diğer bileşeni olan sınav ve belgelendirme süreci ise belirlenen ulusal yeterliliklerde akredite olmuş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kurum kuruluşlarca yürütülmektedir. Belgelendirme için gerekli tüm işlemler ilgili yetkilendirilmiş kuruluş tarafından yürütülmektedir. Yetkilendirilmiş kurumun yapacağı sınav ve değerlendirme sonucunda belgelendirilmesi uygun olan kişilere Ulusal Yeterlilik Çerçevesinde (UYÇ) durumlarına uygun MYK belgeleri verilmekte, yeterlilik belgesi almak için gereken şartlar ise her meslek standardı için geliştirilen yeterliliklerle belirlenmektedir. Buna göre MYK belgeleri almak isteyen adaylar belge almak istediği yeterlilikte yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlardan birine başvurmaktadır. Bireylere yönelik her türlü bilgilendirme söz konusu kuruluşlar tarafından yapılacaktır.

Bilgi edinme talebinizde belirttiğiniz alanda Çevirmen (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı yayımlanmış, Ulusal Yeterlilik hazırlama çalışmaları ise devam etmektedir. Söz konusu alanda henüz Ulusal Yeterlilik yayınlanmadığından sınav ve belgelendirme süreçleri başlatılmamıştır. Ulusal Yeterliliğin yayınlanması takiben sınav ve belgelendirme yapmak isteyen kuruluşların yetkilendirilmesi başlatılacaktır. Belge almak isteyen kişiler Kurumumuz internet sitesinde yayınlanan yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına başvuruda bulunarak mesleği ile ilgili alandaki ulusal yeterlilikte tanımlanmış koşullara uygun sınava girebilir ve başarılı olmaları durumunda MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerini alabilirler.

Konuyla ilgili gelişmeleri www.myk.gov.tr adresinden takip edebilirsiniz.
Bilgilerinize sunar, iyi günler dileriz.
T.C. Mesleki Yeterlilik Kurumu
Bilgi Edinme Birimi