EN 15038 Sertifikası neden gereklidir? Bir çeviri firmasının uluslararası arenada geçerli olan çeviri kalite belgesi EN 15038’e sahip olması sadece tanıtım ve marka bilinirliği açısından firmayı bir adım öne çıkarmaz. Bir çeviri firmasının düzgün işlemesi ve hatasız çeviri yapabilmesi için muhakkak bu sertifikasyonda istenen koşullara sahip olması gerekmektedir. Bunun sebebi de EN 15038’de istenen her adımın kaliteye vurgu yapar nitelikte ve prosedürde aksaklık yaratabilecek yerlerde önceden önlem alınmasına yönelik olmasıdır. Çevirmen seçiminden, iş ve gizlilik sözleşmesine, bir çeviri dokümanının geçmesi gereken aşamalardan, editör kontrolünün önemine kadar sizi de çevirinizi de güvence altına alır. Her bir çeviri dokümanı için uzmanlık alanının öneminin altını çizer, her çevirmenin konusunda uzman olmasını, en az iki yıllık deneyime sahip olmasını, dili hem gramer hem de kullanım açısından çok iyi bilmesini, hedef kültüre hakim olmasını ve çeviri yeterliliklerinin bulunmasını ( sorumluluk, zamanını etkin kullanma vb) şart koşar. Ayrıca çeviri bürosunu, çevirinin zamanında yetişmesi ve hatasız olması durumunun karşısına çıkabilecek tüm engellerin önlemini almaya iter. Sözleşmelerle hem çevirmeni, hem müşteriyi, hem çeviri bürosunu oluşabilecek zararlardan korur ve de gizliliği garantiler. Bunun yanında çeviri dosyalarını saklamayı, arşiv tutmayı, tüm belgeleri kayıt altında tutmayı destekler.

1 Comment

  1. Kalite standartı anlamında EN 15038 sertifikasının önemini çok güzel anlatan bir yazı kaleme almış değerli yazar. Çeviri performansının her aşamasında titiz ve özenli performans gösteren çevirmenlerle çalışma kararlılığı gösteren firmalar açısından sorun yok ama Türkiye sahte çevirmen oranı yüksek olan ülkelerde çeviri standartı belgesinin varlığı ancak ortaokulda çözdüğümüz havuz problemlerini hatırlatıyor maalesef… Çevirmen yok ki hangi standartı tutturacaksın.
    Bir diğer sorun ise çeviri firmalarının belgeyle ilgili yaklaşımlarında yatmaktadır. Bu belgeyi, müşterileri nezdinde firma güvenilirliğini artırıcı bir argüman olarak mı görüyorlar yoksa amaçları gerçekten özelde kendi firmaları bazında, toplamda ise ülkedeki toplam çeviri kalitesini artırmak mı? Bu konuda şüpheliyim çünkü bu belgeye sahip bir çok firma tanıyorum çevirmenlerle sözleşme yapmadan çalışan ve bu belgenin getirdiği diğer gereklilikleri yerine getirmeyen… Bu durumun da sorumlusu tabii ki bu belgeyi verdikten sonra gerekli denetimleri yapmayan firmalarda…

Comments are closed.