Değerli ÇeviriBlog üyeleri,

Meslekleşmemizin adımlarının atıldığı ve sektörümüzün ihtiyaç duyduğu standart ve yeterliliklerin resmi olarak belirlendiği bu günlerde, şu anda yasal olarak içinde bulunduğumuz süreç 2. basamak olan “Mesleki Yeterlilikler”. Henüz bir sertifikasyon dönemi başlamış değil. İlerleyeceğimiz basamakları aşağıda yazıyorum. Ahmet Bey’e, Osman Bey’e ve Turgay Bey’e geniş kapsamlı bilgilendirmeleri ve yardımları için teşekkürü borç bilirim. Bilginize.

Meslekleşme çalışması ;

· Meslek Standardının Hazırlanması

· Mesleki Yeterliliğin Hazırlanması

· Akreditasyon Çalışması –

· Eğitim, Sınav ve Belgelendirme

· Yasa çalışması

Aşamalarından geçecektir.