Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan TÜÇEB Ulusal Çeviribilim Öğrenci Çalıştayı, 25 Nisan 2014 tarihinde İzmir, Ege Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir. Bu sene çalıştayımızın konusu “Çeviribilim ve Disiplinlerarasılık” olarak kararlaştırılmıştır.

Çağdaş çeviri kuramlarının ortaya çıkışıyla, çevirinin çeşitli disiplinlerle içiçeliği yeni akademik çalışmalara konu olmaya başlamıştır. İşlevsel bakış açısıyla yaklaşıldığında; farklı alan gelenekleri, kültür katmanları, çeviride kalite, beklentiler ve ideoloji gibi kavramlar çerçevesinde değerlendirilebilecek olan disiplinlerarasılık olgusu, hem örneklemeler hem de açıklamalar ve çıkarımlar doğrultusunda çalıştayda ele alınacaktır. Bu bağlamda, çevirmenin günümüzdeki ve gelecekteki konumuna ilişkin değerlendirilmelerin de yapılacağı TÜÇEB Ulusal Çeviribilim Öğrenci Çalıştayı’na katılımınızı ve katkılarınızı görmekten memnuniyet duyacağız.

Çalıştay için öngörülen konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

Üst Başlık: Çeviribilim ve Disiplinlerarasılık

*Alt Başlıklar:

1. Çeviride Kuram ve Uygulama İlişkisi
a. Çeviri Sürecinde Çevirmen Tercihleri, Çeviri Stratejileri (Yerelleştirme, Yabancılaştırma, vb. )
b. İşlev Odaklı Çeviri Kuramları
2. İdeolojinin Çeviriye Etkisi
a. Çeviride Sansür, Oto-Sansür
b. Çeviri Süreci Aktörleri
i. Sansüre Yönlendiren Aktörler (Kurum/Devlet Kimliği gibi)
ii. Çevirmen ve Süreç Aktörlerinin İlişkisi (Editör, Alan Uzmanı, vb.)
3. Söylem Çözümlemesi
4. Çeviri Teknolojilerinin Geleceği
5. Çeviri Eleştirisi
6. Akademik Çeviri Eğitiminde Disiplinlerarasılık
7. Özel Alanlar Çevirisi
a. AB Metinleri Çevirisi
b. Tıp Çevirisi
c. Teknik Çeviri
d. Edebiyat Çevirisi
e. Hukuk Çevirisi
f. Argo Çevirisi
g. Göstergeler Arası Çeviri
h. Karikatür, Grafik ve Manga Çevirisi
i. Çoklu Ortam Çevirisi
8. Mesleki Yeterlik ve Çevirmenler için Meslek Standartlarının Geleceği
9. Toplum Çevirmenliği
a. Afette Rehber Çevirmenlik
b. Gönüllü Kamu Çevirmenliği
c. İşaret Dili Tercümanlığı

* Konu kapsamları üst başlıklar ile sınırlı değildir. Üst başlıklarda belirlenen konular çerçevesinde, farklı alt başlıklarda bildirirler de gönderilebilir.

Not: Çalıştay dili Türkçedir. Bildiriler ise TÜÇEB’in daha önceden belirlemiş olduğu Bildiri Yazım Yönergesindeki kurallara uyularak yazılmalıdır. Bildiri başvuruları, özet ve kayıt formu ile birlikte calistay@tuceb.org adresine gönderilecektir. Bildiri özetleri 20 Ocak- 23 Mart tarihleri arasında kabul edilecektir. Çalıştaya ilişkin ayrıntılı bilgi için izcev@outlook.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Tags: