Cem Duran’ın paylaşımıdır: Ben bugün, İngilizcede “mantıkla bağdaşmayacak derecede fantastik” anlamına gelen “chimerical” sözcüğünün “kimera”dan geldiğini, Kimera’nın ise Yunan mitolojisinde geçen, Likya kralı tarafından Pegasus’un yardığımıyla öldürülen, kafası aslan, kuyruğu yılan, vücudunda keçi başı olan bir Anadolu yaratığı olduğunu, günümüzde Çin efsaneleri gibi farklı efsanelerdeki yaratıklar da dahil olmak üzere bu türden kafası başka şey vücudu başka şey olan tüm hayal ürünü yaratıklara genel olarak “kimera” dendiğini, ayrıca Barbar Conan’ın doğruğu fantastik ülke olan Kimerya’nın nereden geldiğine baksam da hakkında net bir bilgi bulunmadığını öğrendim, Kimerya’nın da muhtemelen “kimera”dan geldiğinde karar kıldım, ayrıca Türkçesini “kimerik” olarak mı, yoksa “kimeramsı” olarak mı, hatta “kimeran” olarak mı kullansam daha iyi olacağı konusunda ikilemde, hatta üçlemde kaldım.