Alfabedeki tüm harfleri kulanarak oluşturulan cümleye “pangram” denir. Adı Yunanca’da bütün, hepsi anlamına gelen “pan” ve harf anlamına gelen “gramma” sözcüklerinden meydana gelmiştir.
“The quick brown fox jumps over the lazy dog” İngilizce, ”Heizölrückstoßabdämpfung” da Almanca bir örneğidir.
Türkçe’de ise:
Pijamalı hasta yağız şoföre çabucak güvendi
Saf ve haydut kız çocuğu bin plaj görmüş.
Öküz ajan hapse düştü yavrum, ocağı felç gibi.
Hayvancağız tüfekçide bagaj törpüsü olmuş.
Vakfın çoğu bu huysuz genci plajda görmüştü.
Fahiş bluz güvencesi yağdırma projesi çöktü. gibi cümleler pangram örneğidir.

Doğal dil işleme (NLP) alanıyla ilgilenen kişiler test aşamasında pangramları kullanır. Bunun yanında kelime işlem programlarında yazı tipleri örneklerinin verilmesinde kullanılabilir. Her harfi cümle içinde en az bir kere görmeyi sağlamaktadır. Ayrıca kriminolojide, el yazısı örneği almada da kullanılmaktadır.

Tüm harflerin bir kez kullanılmasıyla oluşan pangramlara ise kusursuz pangram denir. İngilizce örnekleri ise şu şekildedir:

Cwm fjord veg balks nth pyx quiz. (Relaxing in basins at the end of inlets terminates the endless tests from the box.)
Cwm fjord bank glyphs vext quiz. (Carved symbols in a mountain hollow on the bank of an inlet irritated an eccentric person.)
Jink cwm, zag veldt, fob qursh pyx. (Cross valley and plain to steal coins from Saudi mint.)

Senem Kobya