Pangram nedir?

Pangram nedir?

Alfabedeki tm harfleri kulanarak oluturulan cmleye “pangram” denir. Ad Yunanca’da btn, hepsi anlamna gelen “pan” ve harf anlamna gelen “gramma” szcklerinden meydana gelmitir.
“The quick brown fox jumps over the lazy dog” ngilizce, ”Heizlrckstoabdmpfung” da Almanca bir rneidir.
Trke’de ise:
Pijamal hasta yaz ofre abucak gvendi
Saf ve haydut kz ocuu bin plaj grm.
kz ajan hapse dt yavrum, oca fel gibi.
Hayvancaz tfekide bagaj trps olmu.
Vakfn ou bu huysuz genci plajda grmt.
Fahi bluz gvencesi yadrma projesi kt. gibi cmleler pangram rneidir.

Doal dil ileme (NLP) alanyla ilgilenen kiiler test aamasnda pangramlar kullanr. Bunun yannda kelime ilem programlarnda yaz tipleri rneklerinin verilmesinde kullanlabilir. Her harfi cmle iinde en az bir kere grmeyi salamaktadr. Ayrca kriminolojide, el yazs rnei almada da kullanlmaktadr.

Tm harflerin bir kez kullanlmasyla oluan pangramlara ise kusursuz pangram denir. ngilizce rnekleri ise u ekildedir:

Cwm fjord veg balks nth pyx quiz. (Relaxing in basins at the end of inlets terminates the endless tests from the box.)
Cwm fjord bank glyphs vext quiz. (Carved symbols in a mountain hollow on the bank of an inlet irritated an eccentric person.)
Jink cwm, zag veldt, fob qursh pyx. (Cross valley and plain to steal coins from Saudi mint.)

Senem Kobya

Bir cevap yazın