KATEGORİ: MEDİKAL-TIBBİ ÇEVİRİ
Ebola belirtileri nelerdir?
Virüs bulaştıktan sonra, kişiden kişiye değişen, 2-21 günlük kuluçka süresi sonunda hastalık belirtileri görülmeye başlar. Ebola’nın tüm hastalardaki semptom ve bulguları aynı olmamaktadır. Ebola enfeksiyonu grip benzeri semptomlarla başlar. Virüsle enfekte olduktan sonraki birkaç gün içinde, Ebola Hastalarının çoğunda görülen genel semptomlar; yüksek ateş, baş ağrısı kas ağrısı, mide ağrısı, güçsüzlük, diyare olarak belirtilmiştir. Bunlara ilaveten boğazda acıma hissi, hıçkırık, deride döküntü, gözde kaşıntı ve kızarıklık, kan kusma, kanlı diyare de gözlenebilecek diğer semptomlardandır. Virüsle Enfekte bireylerde olduktan sonraki birkaç hafta içinde görülen semptomlar ise göğüs ağrısı, körlük, kanama, şok ve ölüm olarak belirtilmektedir. Hastalığın ilerleyen safhalarında, göz, burun, kulak, ağız ve rektumdan kanama gözlenmekte ve serum iğnesinin penetre ettiği dokuda bile kanama olabilmektedir. Olumsuz ilerlemeyi gösteren temel semptom; hemoraji ve ateştir. Çoğu zaman hastalar kanama aşamasında geliyor ve ebola virüsü taşıdıklarını anlaşılabiliyor ve tabii ki o döneme kadar virüsü de başkalarına bulaştırabiliyorlar. AST, ALT gibi karaciğer enzimleri yükselirken, lökosit ve trombosit sayıları düşer. Enfeksiyonu takip eden birkaç hafta içerisinde de göğüs ağrıları, bayılmalar, şok ve ölüm görülür. Kan ve vücut salgılarında virüs olduğu sürece başkalarına da bulaşır. Ebola tanısı konulmadan önce, sıtma, tifo, kolera, veba, şigelloz, leptosiroz, riketsiyoz, menenjit, hepatit ve diğer viral hemorajik ateş gibi diğer hastalıklar ekarte edilmelidir.
KATEGORİ: TİYATRO
VİCDANÎ – Kızım, intihar edeceğim diyorsun, vazgeçmem, kafama koydum, hayattan bıktım diyorsun. Sonra da beni vasi tayin ediyorsun. Ben, sen öldükten sonra bu vasiyeti nasıl yerine getireceğim?
NİLÜFER – Mirasımı siz taksim edeceksiniz. Kalp şeklinde bir menekşe çelengi istiyorum. Ortasında onun baş harfi bulunsun.
VİCDANİ – Sekban’ın…
NİLÜFER – Evet, gazetelere onun için intihar ettiğim yazılsın.
VİCDANİ – Sekban için!
NİLÜFER – Evet… Resmimiz gazetede yan yana çıksın. Buyurun… Resmi de getirdim. Müj-gân’a dair tek satır olmasın. Sekban beni istemiş olsun, ben varmamış olayım.
VİCDANİ – Öyleyse niye intihar ediyorsun?
NİLÜFER – Sekban’a inat. Onu vicdan azabı içinde bırakmak için!
VİCDANİ – Bir şey anladımsa Arap olayım…
NİLÜFER – Bir de bu mevzuda yerli film çevrilsin. Adı Menekşeli Vadi konsun. Levent’in arkasında buluştuğumuz vadiye biz bu adı koymuştuk.
VİCDANİ – Başka?
NİLÜFER – Vasiyetim bu kadar.
VİCDANİ – Latife ediyorsunuz, herhalde.
NİLÜFER – Siz öyle bilin. İşte, duydunuz, öğrendiniz. Bunlar albümümden bazı resimler. Be-ğendiğinizi kor, beğenmediklerinizi komazsı-nız.
VİCDANİ – Dur, gitme kızım! Nilüfer hanım nasıl intihar edeceksiniz?
NİLÜFER – Şeklini, intihar ettiğim zaman öğrenirsiniz. Çav…
“Gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım” Haldun Taner
KATEGORİ: EDEBİYAT
Ahmet Günbay Yıldız – Günahın Rengi
Hele ilkbahar ve yaz
mevsimlerinde bir başka olurdu bu bahçe… Desen desen çiçeklerin höykürdüğü,
canhıraş renklerle selâmlardı onu… Rodos gülleri, frenk inciri, zeytin
ağaçları, portakal, limon ve yenidünyaların efsane manzaraları arasında rahatlatırdı
yüreğini…
Sıcaklarda, meyve ağaçlarının
altında ya da gölge vadeden ahşap çardağın içinde olurdu genellikle…
Etrafını kilim gibi dokuyan
asmaların altında kitap okur; uzaklarda, bütün azametiyle karşısında dikilen
Toros dağlarının duman eksik olmayan zirvelerinde bırakırdı gözlerini…
Şiirler yazardı gönlünce…
Çocukluk yıllarından beri en
vefalı dostu olmuştu bu bahçe.
KATEGORİ: ŞİİR
İŞTEN DEĞİL AŞK
İşten değil aşk şiiri yazmak
İlk sözü bir bulsam
“Mermer” desem değil biliyorum
“Bi dakka” desem değil
“Ceketimi verir misin?” değil
Birden önümde bir yaz günü açılıyor
Bahçede kuruyan çamaşırların
Yere değdiği
Koşup kaldırıyorum uçlarını
Eriğin yaprakları değiyor yüzüme
Değsin varsın hepsi geçer
Nasılsa kuzey buz denizinde
Beyaz bir gemi
Hatırlıyordur ilk seferini oralara
Aşk bir sonbahar kimliğinde
Sürdürüyor egemenliğini
Birden bir bakıyoruz ki
Her şey yerli yerinde
Otobüsler trenler yerli yerinde
Dükkanlar yerli yerinde
Acılar yerli yerinde
Çamaşırlar yerli yerinde
Turgut Uyar

KATEGORİ: YERELLEŞTİRME
-“Bu hava ne olacak reis?”
-“Kısmet”
– “Hadi Hayırlısı”
-“Sıhatler Olsun”
– “Canın Sağolsun Be!”
– “Hayırdır İnşallah”
Öyle ifadeler vardır ki bu topraklarda başka hiçbir diyarda yoktur karşılığı. Her biri bize has, her biri bu dile özel. Hangi birini tercüme edebilirsiniz ki hakkıyla?
-“Kolay gele ağalar”
-“Sağ ol”
-“Kolay gelsin”
-“Sağ ol”
-“Helal Olsun”
-“Eline Sağlık”
-“Sabrın Sonu Selamet” ve daha niceleri…
-İçinde hep iyimserlik olan, hep umut, hep mutluluk taşıyan sözler.
-“Kısmetse olur” “Olur,olur”
İşte biz dünyanın başka hiçbir yerinde olmayan, bu benzersiz iyimserliğe hayran kaldık. Ve duygularımızın gönülden bir ifadesi olarak adımızı Türkçe yazalım istedik.
-“Kolay gelsin evladım”
KATEGORİ: HUKUK
ÇEVİRİ İŞ VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ
Bir taraftan A Sk. No:1 D:1 B İlçesi/ İstanbul adresinde yerleşik X Tercüme Ltd. Şti. (X Tercüme olarak adlandırılacaktır) ortak olduğu ve olacağı bütün özel ve tüzel kuruluşlar ile diğer taraftan bu sözleşmenin 4. Sayfasında belirttiği adresinde yerleşik Ali VELİ (Çevirmen olarak adlandırılacaktır) arasında aşağıdaki koşul ve şartlar altında işbu sözleşme imzalanmıştır.
Kapsam- Madde 1
Bu sözleşme X Tercüme ve Çevirmenin karşılıklı borç ve haklarını tayin eder.
Çevirmenin Yükümlülükleri
Madde 2/1
Çevirmen,
X Tercüme ile akdettiği işbu sözleşme kapsamında kendisine tebliğ edilmiş ve imzalamış olduğu iş tanımında yer alan görevleri yerine getirme borcunu yüklenmiştir.
Madde 2/2
Çevirmen bu
görevleri ifa ederken eriştiği, öğrendiği, kullandığı herhangi bir ticari sır,veri, vb. bilgileri, müşteri bilgilerini, çevirmen bilgilerini ve de X Tercüme ile ilgili kurumsal, yönetim ve mali bilgileri hiçbir şekilde hiçbir kimseye açıklayamaz. Gizliliğin ihlali durumunda 10.000/Euro tutarında tazminatı nakden ve defaten X Tercüme’ye ödeyecektir.
Madde 3
Çevirmen,kendisine teslim edilen işi gününde ve saatinde kalite standartlarını gözeterek
teslim etmek durumundadır. Çevirmen görev ve sorumlulukları yerine getirme becerisine sahip olduğu varsayılır. Çevirmen bu görev ve sorumlulukları yerine getiremediği takdirde veya gerekli bilgi ve donanıma sahip değilse görevi üstlenmeden önce bunu X Tercüme’ye bildirmek durumundadır.
X Tercüme’nin Yükümlülükleri
Madde 4
X Tercüme, çevirmenin ifa ettiği görevi karşılığında Borçlar Kanunu kapsamında ve şirket politikası doğrultusunda maddi menfaat (ücreti) ve maddi olmayan menfaatler temin etme borcunu üstlenmiştir. Çevirmene teslim edilen işin veya görevlendirmenin bitiminden sonra X Tercüme en geç 30(otuz) gün içerisinde, daha önceden aralarında belirlenmiş olan hak edişe tahakkuk eden borcunu ödemekle yükümlüdür. İstisnai durumlarda bu süre ancak ortak mutabakat ile uzatılabilir.
Madde 5
Çevirmen işi yerine getirirken X Tercüme kendisine ilgili her türlü donanım ve
ortamı hazırlayacaktır.
Madde 6
Çevirmen, iş tanımında belirtilen görevleri karşılığında X Tercüme’nin Madde 4’de
belirtilen borçlarını ifa etmesini talep etme hakkına haizdir. ”
KATEGORİ: TEKNİK
Sistemin Tanımı
XXX Kompakt Hat Sistemi, AA söndürücü maddeye ve yanmaz gaz nitrojene sahip, kurulumu kolay bir mekanik yangın tespit ve yangın söndürme sistemidir. Sistem, yangın tespiti ya da yangın söndürme için her hangi bir harici güç kaynağı gerektirmez.
XXX Kompakt Hat Sistemi motorlar için (örn: tüm tanımlarıyla araçlar, gemiler, jeneratörler) tasarlanmıştır. AA söndürme maddesi ve yanmaz gaz nitrojenin kombinasyonu, yağlar, gazlar, dizel yakıtlar, kayganlaştırıcılar ya da diğer yanıcı sıvılar tarafından tetiklenen yangınları söndürmek için uygundur.
XXX Kompakt Hat Sistemi tesisteki her türlü kurulum pozisyonuna uygundur. Hiçbir kısıtlamayı dikkate almaya gerek yoktur.
Kompakt Hat silindiri sıkılmış alüminyum alaşımından yapılmıştır ve aşınmaya karşı son derece dayanıklıdır. Bir yüksek basınç silindiri Kompakt Hat silindirinin içerisine entegre edilmiştir.

KATEGORİ: ŞARKI
1) GÖNÜLÇELEN-TEOMAN
Kırıklarını aldırdım kalbimin
Zırhımı çıkarttım astım portmantoya
Güzel vücutlar, boş suratlar
Benimse yenmiş tırnaklarım
Titrek ellerim var
Evet dedi, ben de seni aldattım
Bir kez de değil üstelik
Çünkü beni çok kanattın
Çok sevdiğim bir yalandın
Gönülçelen
Aynı anda utanmadan
Hem kırıcı, hem kırılgan
Yordun beni gönülçelen
Gönülçelen
Biraz gerçek, biraz yalan
Hem yara bandım, hem yaram
Bitsin artık gönülçelen!
2) BEN SENİ UNUTMAK İÇİN SEVMEDİM-ZEKİ MÜREN
Ben seni unutmak için sevmedim
Gülmen ayrılık demekmiş, bilmedim
Bekledim sabah akşam yollarını
Ölmek istedim, bir türlü ölmedim
Aşk bu mu, sevda bu mu, hayat bu mu
Kalp acı, dünya hüzün, göz yaş dolu…
Şimdi sen kimbilir nerelerdesin
Gelir gecelerden koşarak sesin
Bana en acı haber kiminlesin
Adını içimden hala silmedim
Aşk bu mu, sevda bu mu, hayat bu mu
Kalp acı, dünya hüzün, göz yaş dolu
KATEGORİ: TİCARİ
“Temel Rasyolar
Karşılaştırmalı temel bazı rasyolar aşağıdaki gibidir:
CARİ DÖNEM/ÖNCEKİ DÖNEM
1) Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar
2) Toplam Yükümlülükler/Toplam Varlıklar
3) Toplam Yükümlülükler/ Özkaynak
4) Net Finansal Borç(*) /Özkaynaklar
5) Brüt Kar / Net Satışlar
6) Faaliyet Karı / Net Satışlar
7) Favök / Net Satışlar
(*) Net finansal borçlar, kısa ve uzun vadeli borçlanmalar ile ilişkili taraflara diğer borçların toplamından, ilişkili taraflardan diğer alacaklar ve hazır değerlerin düşülmesi ile hesaplanmaktadır.
11. Kar Dağıtım Politikası
Şirketimizin kar dağıtım politikası; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Kanunları ve Şirketin tabi olduğu sair mevzuatlar ile esas sözleşme hükümleri dikkate alınarak belirlenmiştir.”
KATEGORİ: AKADEMİ
Çeviri (Tanımı ve Kapsamı)
Yazılı ya da sözlü bütün çeviri türleri ve edimleri aynı temele dayanır: Bir dilde ( kaynak dil) oluşturulmuş yazılı ya da sözlü iletinin belirli bir amaçla başka dile ( erek dil) aktarılması gereksinimine. Diller kültürlerin taşıyıcılarıdır ve hiçbir dil kültürel bağlamından soyutlanarak ele alınamaz. Bu nedenle yazılı ve sözlü her türlü dil kullanımı kültüreldir ve dil üzerine yapılan her çözümleme işlemi kültürel çözümlemeyi içerir ve gerektirir. Çeviri sürecinde karşımıza çıkan her güçlük, aşılması gereken her engel, çözülmesi gereken her sorun verilmesi gereken bir karar demektir.
Basından Örneklerle Çeviride İdeoloji- İdeolojik Çeviri – Alev Bulut
KATEGORİ: ÖZEL BÖLÜM
– “Everybody knows you never go full retard.”
– “What do you mean?”
– “Check it out. Dustin Hoffman, ‘Rain Man’, look retarded, act retarded, not retarded. Counted toothpicks, cheated cards. Autistic, sure. Not retarded. You know, Tom Hanks, ‘Forrest Gump’. Slow, yes. Retarded, maybe. Braces on his legs. But he charmed the pants off Nixon and won a ping-pong competition. That ain’t retarded. And he was a god-damn war hero! You know any retarded war heroes? You went full retard, man. Never go full retard. You don’t buy that? Ask Sean Penn, 2001, ‘I Am Sam,’ Remember? Went full retard. Went home empty handed.”
(Tropic Thunder (2008))

Tags: