TÜÇEB’in yeni dönemde izleyeceği yol haritasını çizmek üzere çeviri öğrencileri olarak toplanıyoruz. Etkinlik takvimimizin hazırlanabilmesi, Yönetim Kurulu oluşturulabilmesi ve Genel Başkan seçimlerinin yapılabilmesinin yanısıra çeviri konuşmak, sorunları tartışmak, birbirimize destek ve yardımcı olmak adına 7 Kasım 2015 Cumartesi günü İstanbul’a, TÜÇEB Toplantısına bütün çeviri öğrencilerini bekliyoruz.

Tags: