Aşağıdaki yazıda, HÜÇEV’in 9 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştireceği öğrenci çalıştayına dair ön bilgiye sahip olabilirsiniz.

Küreselleşmenin getirdiği tüketim çağında “kültürel” ögelerin de günlük olarak hızla tüketildiğine şahit oluyoruz. Küreselleşmenin en büyük araç ve gereksinimlerinden biri olan çeviri ise bu hızlı üretilen ve tüketilen “popüler” kültürün içerisinde üstlendiği yeni roller ve kazandığı yeni boyutlar açısından ele alınmalıdır. Bilim ve teknolojinin hızlandırdığı küreselleşme sürecinde hangi popüler kültür ürünleri hangi popüler süreçleri İzleyerek yaygınlaşıyor? Çevirinin bu süreçteki önemi ve üstlendiği rol nedir?
Sosyal medya, teknoloji, edebiyat ve düşünce gibi unsurlar küreselleşmeye çeviri yoluyla nasıl katkıda bulunabilir ve popüler kültürün yaygınlaşması sürecinde bu unsurlar çeviriyle nasıl bir ilişki içerisindedir? Bu konuların ve daha fazlasının detaylı olarak ele alınacağı Hacettepe Üniversitesi Çeviri Topluluğu Öğrenci Çalıştayı için öngörülen genel içerik aşağıdaki şekildedir:

Popüler Kültür ve Çeviri
Popüler Kültür Nedir? Sunum/Giriş

Edebiyat Alanındaki Yansımalar- Edebiyat ve Çeviri
Çok satan kitapların çevirisi
Çocuk edebiyatı çevirisi – Yerlileştirme

Sosyal Medya Alanındaki Yansımalar – Sosyal Medya ve Çeviri
Açık kaynaklı çeviri (open-source) ve kitle kaynak (Crowdsourcing)
Youtube altyazıları incelemesi
Skype Transiator ve diğer çeviri uygulama ve yazılımları
Facebook, Twitter-Quora vs. sosyal medya ortamlarında çeviri
Sosyal medyanın çeviri faaliyet ve çalışmalarına etkisi

Çeviride Yerelleştirme ve Popüler Kültür
Oyun Çevirisi
Yazılım Çevirisi
Uygulama (Apps) Çevirisi
Altyazı Çevirisi

Kültürel Paradigma ve Çeviri
dueer Kültürü / Camp Talk ve Çeviri
Feminist Çeviri
Post Kolonicilik ve Çeviri

Çeviride Sosyo-Kültürel Yansımalar
Film posterleri ve kitap kapaklarının uyarlanması (Parotext)
Şarkı Sözleri Çevirisi
Mizah Çevirisi
Popüler kültürün gölgede kalmış eserleri ve Türkiye’deki çeviri deneyimleri

Popüler Kültür ve Sözlü Çeviri İlişkisi
Sözlü çeviri çalışmalarının izlediği yol
Sözlü çevirinin popüler kültürle kesiştiği noktalar
‘Yukarıda belirtilen konu başlıkları öngörülen başlıklar olup, sadece bu başlıklarla sınırlı
değildir. Ana başlıkla ilgili olduğunu düşündüğünüz herhangi bir konuda bize bildiri özeti
sunabilirsiniz.

*Bildiri özetlerinizi huceviritoplulugu@gmail.com adresine ulaştırabilirsiniz.
*Bildiri özetlerinin son sunulma tarihi 04 NİSAN 2016’dır.

Tags: