İnsanların bir şeyleri saklama ihtiyacı hissetmesinin başlangıcından bu yana etrafımızda kendini farklı biçimlerde gösteren gizli iletişim biçimleri olmuştur. Şifrelenmiş mesajlar ve bunları deşifre etmek üzerine bilim oturtanlar. Böyle bilinçli eylemler yanı sıra bir de kendiliğinden oluşan ve belki daha sonra yapı kazandırılan gizli iletişim biçimleri de var mıdır dersiniz? Evet, Matthew ve Michael Youlden kardeşler, kendi aralarında “Umeri” isimli bir dil geliştiriyorlar.

 

Cryptophasia

Kardeşlerin bu gizli dili oluşturabilmelerinin temel sebebi ikiz olmaları. Aslında çok da ender rastlanmayan bir fenomen sonucu oluşan bir durumu geliştirmeleri oluyor bu kardeşleri diğerlerinden ayıran. Cryptophasia, ikizlerin (özdeş veya çift yumurta ikizi fark etmeksizin) yalnızca birbirleri arasında anlayabilecekleri bir dil üretmeleri durumudur.  Cryptophasia sözcüğü “crypto” ve “phasia” olarak ayrılıp “gizli konuşma” şeklinde yorumlanabilir. Birçok dilbilimci bu fenomeni “idioglossia” ile ilişkilendirir. Fakat  idioglossia bir veya çok sınırlı sayıda kişinin konuştuğu bir dili temsil ederken; Cryptophasia yalnızca ikiz kardeşler arasında sınırlıdır.

İkizler, sosyalleşememe ve ebeveyn ilgisinden mahrum kalma gibi durumlar sebebi ile ana dillerinin tam anlamıyla geliştiremedikleri durumlarda kendi ürettikleri dili geliştirme eğilimi geliştirirler. Buna ünlü bir örnek olarak 1970’lerdeki Grace ve Virginia Kennedy -kendi dillerindeki takma isimleriyle Poto ve Cabengo- kardeşlerin durumu verilebilir. Sosyal yönden normal gelişim gösteren çocuklar ise birbirleri dışında kimse ile anlaşamadıkları bu özel dili 3 yaş civarında terk etme eğilimi gösterirler.

 

Umeri

Sırlarını çok fazla açık etmek istemeseler de Matthew ve Michael Youlden kardeşler, terk etmeyip tutundukları, cryptophasia durumlarının bir eseri olan “Umeri” dilini normal diller arasına girebilecek, dil bilgisi bakımından kuralları olan, düzenli ve düzensiz filler, çekimler barındıran ve teorik olarak isteyen herkesin öğrenebileceği bir dil olarak yıllardır geliştirdiklerini açıkladılar. (Buradan da şunu çıkarabiliriz ki bir dili kendiniz de yaratsanız düzensiz çekimlerden kaçış olmamakta imiş.) Yeni terimler bu dile, ancak ikizlerin ikisi de anlam ve kullanım alanı konusunda hemfikir olur ise girebiliyor. Ayrıca, sözcüklerin çoğul hallerinin “i” harfi ile bitmesi gibi dünya dillerine yakın özellikler de sergileyebiliyormuş bu dil. Umeri, kendi üzerinde tek söz sahibi olabilen iki kişinin çabaları ile kendine özgü bir alfabe de kazanmış durumda. İkizler kendi anadilleri İngilizce ve İrlandaca’da var olmayan fonemlerden fikir birliği ile yeni sözcükler yaratıp, Umeri için yarattıkları terminoloji belleğini düzenli olarak güncellemekteler.

“Umeri’yi gizli tutmaları takdirinde bu dilin onlarla birlikte yok olacağını düşünüyorlar mı?” sorusuna ise cevapları, bunca kural yazımı ve belgeleme işlemini bunun gerçekleşmemesi için yaptıkları oluyor. Fakat kardeşler onu her ne kadar yaşayan ve gerçek bir dil olarak görseler de, Umeri’nin de birçok dilin karşı karşıya olduğu gibi zamanla kaybolacağını düşünüyorlar.

 

Kaynak: https://www.babbel.com/

Tags: