1. Dürüstlük, Tutarlılık:

Gerek özgeçmiş bilgilerinde, gerek tercüman olarak kendi hakkında verdiği bilgilerde dürüst, doğru, samimi ve açık olmasını; sözleri ve davranışları bakımından tutarlı ve güvenilir olmasını

2. Sorumluluk:

Çeviriyi, işi teslim alırken,

– Çeviriye ilişkin olarak ileri sürülen koşul ve usullere uygun olarak, zamanında teslim etme sorumluğunu taşımasını ve kesinlikle süresinden önce teslimat yapmasını;

– İşe başladıktan sonra çevirinin teslimatını geciktiren ya da imkânsız kılan beklenmedik / olumsuz her hangi bir durumu olduğunda, durum hakkında derhal çeviri bürosunu haberdar etmesini;

– Çeviri işinin mutlaka yüksek kalite ile yerine getirilmesi gerektiğini; aksi durumda müşterisi olarak tercüme bürosunun maddi zarara uğrayacağını; ticari itibar kaybedeceğini; mağdur olacağını göz önünde bulundurmasını bekler.

3. Sempati ve Empati:

Sempati: Çevirmenin kabul ettiği/teslim ettiği çevirileri işini severek, yüksek kalitede hizmet anlayışı ile kotarmasını, işi sahiplenmesini; çalıştığı çevirmen bürosu çalışanlarına karşı cana yakın, sıcakkanlı, ilgili ve kibar davranmasını;

Empati: Çeviri hizmeti verirken, çeviri bürosu/müşteri firma çalışanlarının beklenti, durum ve davranışlarını göz önünde bulundurmasını ve kendini müşterinin yerine koyarak, kalite bakımından böyle bir çeviriyi kabul edilebilir olup olmadığını göz önünde bulundurmasını bekler.

4. Ulaşılabilirlik:

E-posta, Messenger, sms ya da telefon aracılığı ile her zaman ulaşılabilir olmasını, iletilerinin mümkün olan en kısa zamanda okunarak kendisine yanıt verilmesini bekler.

5. Liyakat ve Güven:

Eğitim ve mesleki bilgi ve deneyim birikimi bakımından yeterli (ortalama 5 yıl) bir çevirmenlik deneyimine sahip olmasını, verdiği sözlere ve taahhütlere sadık kalmasını; geçmiş deneyimleri için referans vermesini bekler.

6. Fiyat teklifi/anlaşma:

– Dosyayı görmeden peşin hükümlü olarak işi yapmaya talipli olmamasını;

– Mesleki bilgi ve birikimi böyle bir çeviri için uygun değil ise kesinlikle o işi almamasını;

– Mesleki bilgi ve birikimi o işe uygun ise o zaman çeviri işini almadan önce teklif tarihi, teklif geçerlilik sonu, ödeme şekli ve koşulları, teslim şekli, birim fiyat, net çeviri bedeli ve banka bilgileri vs. unsurları içeren bir fiyat teklifi göndermesini ve çeviri bürosunun fiyat teklif teyidini aldıktan sonra işe başlamasını;

– Uzun süreli işbirliğinin temelini ve çerçevesini oluşturan iyi niyet protokolüne ya da işbirliği anlaşmasına uygun hareket etmesini bekler.

7. Titiz çalışma:

– Çeviriye konu metni baştan sona göz gezdirerek bir fikir edinmesini;

– Bu işe uygun terminolojileri temin etmesini; o işe uygun bir çeviri sözlüğü oluşturarak; – Metin boyunca aynı kelimelerin çeviri karşılıkları için aynı kelimeleri kullanmasını;

– Çeviri boyunca çevirisinden emin olmadığı yerleri, çevrilen kısmı parantez içine alarak işaretlemesini;

– Çevirisini hiçbir şekilde yapmadığı yerleri işaretlemesini;

– PDF’den Word’e dönüştürülen metinlerde karşılaşılan şekil ve dizgi bozukluklarından kaçınmak için, dosyayı önce düz metin kaydedip, sonra düz metin içindeki tüm yazıları kopyala+yapıştır yöntemi ile yeni bir word dosyası olarak kaydetmesini ve bu yeni dosya üzerinde çalışmasını;

– Mümkün olduğunca kaynak metnin dizgi formatına, yazı karakterine ve büyüklüğüne uymasını (uymayacak ise önceden bunun için bürodan onay almasını);

– Çeviriye yardımcı programlar kullanmasını ve bunlarda ustalık kazanmasını bekler.

8. Hizmet Güvencesi:

– Teslim ettiği/edeceği çevirilerde tercüme bürosunun tespit ettiği ve düzeltilmesini istediği her türlü hata, eksiklik, yanlışlıkları gecikmeden gidermesini, ilave redaksiyon taleplerini yerine getirmesini;

– Çevirileri için en az bir (1) yıllık teslim sonrası hizmet güvencesi vermesini (teslim ettiği tercümelerin kalite güvencesinden bir yıl boyunca sorumlu olmasını ve işlerinin arkasında durmasını);

9. Kişisel, Mesleki ve Ticari Ahlak:

Gizlilik: Tercüme bürosunun işlerini, ticari bilgilerini, ticari sırlarını hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşmamasını; açıklamamasını ve yaymamasını bekler;

Haksız rekabet: Tercüme bürosundan izin almadan kesinlikle o büronun müşteri ile doğrudan ya da dolaylı ticari bir ilişkiye geçmemesini bekler;

Hesap verebilirlik: Tutarlık ve düzgün bir muhasebe ilişkisi için haftalık ya da aylık cari hesap dökümü göndermesini bekler;

Düzgün iletişim: Ödeme talep ederken, işin özet bilgisini, banka hesap bilgilerini de hatırlatma olarak belirtmesini, ödemeyi tahsil ettiğinde teyit mesajı göndermesini bekler.

10.Uyuşmazlık/Anlaşmazlık:

Her türlü ihtilafta adil, hakkaniyetli, dürüst, samimi, çözüm odaklı ve iyi niyetli hareket etmesini bekler. Buna rağmen makul bir süre geçtiği halde uyuşmazlık giderilmediğinde, yürütülecek hukuki sürecin gereklerine uymasını, hakaret, karalama, tehdit, taciz vs. gibi kişisel ve ticari kimlik ve varlığı tehdit eden hal, tavır ve davranışlardan kaçınmasını bekler.

11.Referans Bilgileri:

Kendi bürosunun adını referans olarak kullanmadan önce tercümanın, çeviri bürosundan yazılı rıza talep etmesini bekler.


Yazar Hakkında:

Gültekin Rengial

Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunudur ve yarı zamanlı İngilizce-Fransızca ve Türkçe serbest çevirmenlik yapmanın yanında, toplamda 20 yıla varan bir dış ticaret uzmanlığı deneyimi mevcuttur.

Çeviri Kitabı

Bölüm: Çevirmenler İçin Rehberler

Çeviri Bürosu Bir Tercümandan Neler Bekler?

 

Tags: